Hallitus 2017-2021

Alli Mäkinen                        Anna-Liisa Liettyä (varajäsen)
Arto Lampinen