Keskustanaiset

Keskustanaiset

Luopioisten Keskustanaiset toimii koko Pälkäneen kunnan alueella.

puheenjohtaja
Elina Pehkonen
040 838 8822
e.pehkonen@luukku.com

sihteeri
Hilkka Henttinen
040 829 5699

Lisää tietoa Luopioisten Keskustanaisten toiminnasta löydät osoitteesta
www.luopioistenkeskustanaiset.kotisivukone.com