Lautakunnat

Lautakunnat

Koulutuslautakunta
Ari Tuominen
Heidi Kuutti-Selkee

Perusturvalautakunta
Hannu Koivunen
Hanna-Leena Simonen
Tarkastuslautakunta
Anna-Liisa Selkee

Tielautakunta
Matti Simonen

Tekninen lautakunta
Juha Selkee

Vapaa-ajan lautakunta
Merja Arponen
Tapio Vaali

Ympäristölautakunta
Jouni Neste, puheenjohtaja
Marcus Hackman

Elinkeino- ja maaseutujaosto
Pentti Lehto, puheenjohtaja
Jyrki Jokinen
Henkilöstöjaosto
Helena Peltonen

Keskusvaalilautakunta
Lauri Majaniemi

Kunnanvaltuuston vaalilautakunta