Kuntavaalit 2012

Keskusta.fi / Pirkanmaa / Suomeksi / Kunnat / Vesilahti / Kuntavaalit 2012

Uudet valtuutetut 2012:

 

Virpi Alakoski; datanomi, sihteeri

Ari Arvela; yrittäjä, maanviljelijä

Ari Karhu; opiskelija, AD

Armi Lehtimäki; IT-konsultti, insinööri AMK

Ari Marttila; toimitusjohtaja, DI

Raija Marttila: hallintonotaari, yrittäjä

Anna Paavilainen; yrittäjä

Harri Penttilä; maanviljelijä, näyttelijä

Mauri Ranta; hall. maist., eläkeläinen  

Pertti Uusi-Erkkilä; maaseutuyrittäjä

***

PUOLUEISSA ON EROA!

2012 kunnallisvaaleissa teemamme olivat: 

On kotiin tulon aika

Omassa kodissa pärjäämistä on tuettava koko eliniän ajan varhaislapsuudesta viimeisiin elinvuosiin. Omassa kodissa tapahtuva lastenhoito on nostettava tasavertaiseksi mahdollisuudeksi muiden hoitomuotojen kanssa. Vanhemmuutta on tuettava. Omaishoitajien jaksamiseen kiinnitettävä erityistä huomiota.

Keskusta vastustaa keskittämistä.
Haluamme Vesilahden pysyvän itsenäisenä kuntana, jossa tutut ihmiset hoitavat yhteisiä asioita. Päätösvallan vieminen suurkuntiin hukkaa paikallisen perehtyneisyyden sekä suorat ja mutkattomat yhteydet päättäjiin. Palveluiden laatu ja toiminnan taloudellinen tehokkuus eivät riipu kunnan koosta. Terveys- ja sosiaalipalveluiden pitää säilyä lähellä.

Keskustalla on väylät vaikuttaa yli kuntarajojen.
Äänestämällä Keskustan ehdokasta vaikutuksesi kantaa yli kunnanrajojen koko Pirkanmaalle ja siitäkin laajemmalle. Keskustan kunnallisjärjestöllä ja valtuutetuilla on jatkuvat yhteydet seutukunnan muihin kuntiin ja alueen muihin toimijoihin. Tämänkin vuoden aikana olemme tavanneet kymmeniä virkamiehiä, kansanedustajia ja ministereitä.

Yrittäjyyttä on edistettävä.
Vesilahden kokoista ja näköistä yrittäjyyttä on edistettävä. Luontaisinta on paikallinen palveluyrittäminen, muualla työssäkäyntiä tukevat tehtävät ja seudun oman perustuotannon kehittäminen ja jatkojalostaminen sekä luontoon ja luonnonvaroihin perustuvat tehtävät.Kunnan palveluhankinnoissa on otettava huomioon paikallisten yritysten mahdollisuudet.
Etätyön tuomia mahdollisuuksia on parannettava ja hyödynnettävä aktiivisesti. Tieverkon ylläpidossa ja kehittämisessä on huomioitava myös elinkeinojen tarpeet.

Vesilahden asuntokantaa on täydennettävä.
Ihmisillä on oltava oikeus ja mahdollisuus perustaa koti tai yritys haluamaansa ympäristöön. Vesilahteen tarvitaan nuorille vasta kotoa lähteville ensiasuntoja, muuttajille kauttakulkuasuntoja ja senioreille laadukkaita asuntoja palveluiden läheisyyteen. Alemman tieverkon ja yksityisteiden kunnosta on huolehdittava. Rakentamista ja asumista tulee ohjata kestävän kehityksen suuntaan suosimalla puurakentamista ja uusiutuvan energian käyttöä.

Tervetuloa mukaan ajamaan näitä eteenpäin ja tuomaan uusia hyviä tavoitteita edistettäviksi.