Kuntavaaliohjelmamme

Huomisen huolenpitäjät

Linkki esitteeseemme: Sisulla ja sydämellä: Vesilahtelainen hyvinvointi tehdään yhdessä!

Vesilahtelaiset arvot kiteytyvät hyvin luonnonläheisyyteen ja  yhteisöllisyyteen, on tärkeää että ne pysyvät myös kuntapäättämisen keskiössä. Hyvinvointi on keskeinen osa jokaisen arkea ja kunnan tehtävä on luoda sille hyvät puitteet.

Varhaiskasvatuksesta perusopetukseen, sotesta kulttuuriin tai kaavoitukseen - kunnan tuottamat palvelut kuuluvat päivittäiseen arkeen ja niiden laadusta tulee pitää kiinni.

Yhteinen huolenpito alkaa kotikunnasta, arjen palveluista

Vaikutamme aktiivisesti Sote-mallin etenemiseen ja pyrimme pitämään huolta kaikkien eduista säilyttääksemme tai parantaaksemme jo tarjottuja sote-palveluja. Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus on sydämen asiamme kuin myös riittävät resurssit tukitoimiin ja oppilashuoltoon sekä sujuviin oppilaskuljetuksiin. Tuemme lämpimästi uusien innovaatioiden sisällyttämistä osaksi opetusmetodeja. Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus. Syrjäytymisen ehkäisemistä ja kuntalaisten hyvinvointia ajatellen panostamme ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksiin eri puolilla kuntaa.

Elinkeinot ja yrittäjyys

Kunnan yrityksille tarjoamien palvelujen pitää olla sujuvia, kaavoituksen ja tonttitarjonnan monipuolista. Haluamme tukea uutta, olemassa olevaa ja kasvavaa yritystoimintaa auttamalla liiketoiminnan eri vaiheissa. Maatalousyrittäjien mahdollisuudet ja jaksaminen pitää turvata. Haluamme myös parantaa kunnan viestintää avoimista työpaikoista ja tukea paikallisia toimijoita lisäämällä tietoutta paikallisesta työstä. Kunnan kilpailutuksissa tulee huomioida paikallisten yritysten
mahdollisuudet.

Pidetään koko Vesilahti elävänä ja vetovoimaisena

Vesilahti on turvallinen paikka asua ja haluamme sen heijastuvan ihmisten arkeen elämäntilanteesta riippumatta. Lisätään
asumisen vaihtoehtoja ja panostetaan monipuoliseen rakentamiseen mm. vuokra-asuntojen ja maisemaan istuvien pienkerrostalojen muodossa.

Tavoitteenamme on myös ikäihmisille sopivien asuntojen rakentaminen palveluiden läheisyyteen. Julkisen liikenteen palveluja on edelleen kehitettävä. Hyvät tietoliikenneyhteydet ovat asumisen, yrittämisen ja palveluiden saatavuuden keskeinen ehto ja siksi valokuitusuunnitelmat on saatettava rakennusvaiheeseen mahdollisimman pian.

Hyvinvointi

Soteuudistuksen osana siirtyy ennaltaehkäisevä työ kunnilla entistä keskeisempään asemaan. Haluamme vahvistaa yhteisen tekemisen mahdollisuuksia, sillä yksinäisyys voi syrjäyttää. 

Kehitetään ja laajennetaan ulkoilualueita ja tarjotaan mahdollisuuksia nauttia puhtaasta luonnostamme monin eri tavoin.

Kunnan palvelut eivät yksinään riitä kattamaan kaikkia elämän osa-alueita ja siksi kunnan onkin tärkeätä panostaa yhdistysten, seurojen, kyläkerhojen ja muun kolmannen sektorin toiminnan tukemiseen. Kulttuuri ja historia ovat Vesilahden vahvuuksia ja niiden esiin tuominen on myös erinomainen tapa saada matkailijoita seudulle.