Ajankohtaista

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg

Puolueen sääntömääräiset kokoukset poikkeusoloissa

Järjestösivut - Järjestötoiminta - Jäsenet - Jäsenyys ja jäsenpalvelut - Muuta - Politiikka - Politiikka - Tapahtumat - 17.03.2020

Maan hallituksen eilen ilmoittamat poikkeusolojen rajoitustoimenpiteet ulottuvat myös puolueiden toimintaan. Erityisesti toimintaan ja kokousten järjestämiseen vaikuttaa julkisten kokoontumisten rajoittaminen kymmeneen henkilöön. Käytännössä epidemiatilanteen hoitamiseksi rajoitetaan sosiaalisia lähikontakteja, minkä voidaan katsoa koskevan myös poliittista järjestötoimintaa.

Puolueen paikallisyhdistysten, kuntayhdistysten, kunnallisjärjestöjen ja piirijärjestöjen mallisäännöissä on määrätty, milloin sääntömääräiset kokoukset on pidettävä. Puoluetoimintaamme säätelee myös yhdistyslaki, joka toteaa (20 §), että yhdistyksen kokous on pidettävä säännöissä määrättynä aikana.

Kevätkokouksesta ja sen mahdollisesta siirtämisestä päättäminen on yhdistyksen tai piirijärjestön omassa päätösvallassa oleva asia. Hallituksen tehtävänä on kutsua kokous koolle.

 

Puoluejohdon suositus

Puoluejohdon suositus näissä yhteiskunnan poikkeusoloissa kuitenkin on, että sääntömääräisiä kevätkokouksia lykätään aikaan, jolloin kokouksen pitäminen on terveydelle turvallista. Monet yhdistykset ovatkin jo peruneet koolle kutsumiaan yhdistyksen kokouksia tai lykänneet kokouksen koolle kutsumista.

 

Tämän tekstiosion lopussa on kerrattu Keskustan mallisääntöjen mukaiset sääntömääräiset kokousajat paikallisyhdistysten, kuntayhdistysten, kunnallisjärjestöjen ja piirijärjestöjen osalta. Kokoukset kannattaa varautua ensivaiheessa pitämään sääntömääräisten jaksojen lopussa. Mikäli tämä ajanjakso päättyy ennen 13.4.2020, suositus siis on, että kaikki kokoukset joka tapauksessa pidetään vasta, kun se on terveydelle turvallista.

  

Suosituksemme lähtee siitä, että terveyden suojaamista pidetään sääntöjen määräämää kokousajankohtaa vahvempana arvona – erityisesti kun maan hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi.

 

Tilinpäätöksestä ja etäosallistumisesta

 

Tilinpäätös on kirjanpitolain mukaan laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätöksen laatiminen on hallituksen vastuulla. Tilinpäätöksen vahvistamiselle ei ole kirjanpitolaissa säädettyä määräaikaa. Haittaa ei yleensä aiheudu siitä, vaikka tästä päätettäisiin myöhemmin.

 

Yhdistyksen jäsenille on syytä tiedottaa, että kokous siirretään pidettäväksi myöhempään ajankohtaan.

 

Jos yhdistyksen säännöissä on puolueen mallisääntöjen mukainen mahdollisuus etäosallistumiseen, kokouskutsussa on mainittava, mikäli jäsenille tarjotaan mahdollisuus osallistua kokoukseen etänä. Kokouskutsussa on mainittava, mitä kautta kokoukseen voi osallistua ja tärkeintä on, että kaikilla jäsenillä on tasapuolinen mahdollisuus ja oikeus osallistua kokoukseen.

 

Hallitusten kokoukset

  

Yhdistysten hallitusten kokoukset on mahdollista pitää etäyhteyttä käyttäen. Mahdollisuuksien mukaan hallitusten kokoukset on pidettävä etäyhteyksien välityksellä tai lykättävä pidettäväksi myöhemmin.

 

Sähköinen kokous sopii erityisesti sellaisiin kokouksiin, joiden esityslistassa on selkeästi kirjattu jokaisesta päätettävästä asiasta päätösesitys tai päätösesitys vaihtoehdot. Sellaisten aiheiden käsittelyyn, jotka luultavasti synnyttävät paljon keskustelua sähköinen kokoustaminen ei kovin hyvin sovi.

 

Huomioon otettavaksi sähköisissä kokouksissa

 

Kaikilla sähköiseen kokoukseen osallistuvilla pitää olla tasavertaiset tekniset ja taidolliset mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon.

 

Äänestysmahdollisuus on kokouksissa oltava riippumatta kokouksen toteutustavasta.

 

Myös sähköisestä kokouksesta on laadittava pöytäkirja, joka on sovittujen tarkistustapojen mukaisesti allekirjoitettava.

 

PAIKALLISYHDISTYKSEN KOKOUKSET

 

9 § Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen. Paikallisyhdistyksen vuosikokous pidetään tammi toukokuussa.

 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

 

PAIKALLISYHDISTYKSEN KOKOUKSET

 

9 § Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Paikallisyhdistyksen vuosikokous pidetään tammimaaliskuussa ja syyskokous syysmarraskuussa.

 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

 

KUNTAYHDISTYKSEN KOKOUKSET

9 § Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kuntayhdistyksen vuosikokous pidetään ennen huhtikuun loppua ja syyskokous ennen joulukuun loppua.

 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN KOKOUKSET

 

9 § Kunnallisjärjestön vuosikokous pidetään ennen huhtikuun loppua ja syyskokous ennen joulukuun loppua sekä muita kokouksia, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/5 jäsenyhdistyksistä sitä hallitustensa kokousten pöytäkirjanotteilla kirjallisesti vaatii.

 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

 

PIIRIN KOKOUKSET

 

9 § Piirin vuosikokous pidetään helmi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa.