Uutisarkisto

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg

Keskustan Pohjois-Karjalan piiri Julkilausuma

Syyskokous 21.10.2017

Maakunnan uudistaminen on omissa käsissämme

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kokoaminen maakunnallisesti Siun soteen on onnistunut Pohjois-Karjalassa hyvin, vaikka uuden organisaation käynnistämiseen liittyy aina haasteita. Keskustan Pohjois-Karjalan piirin mielestä sote-palveluista päätettäessä keskeistä on turvata julkisen terveydenhuollon toimintaedellytykset. Sosiaali- ja terveyspalvelujen pitää myös tulevaisuudessa olla julkisten toimijoiden vastuulla. Yksityinen palvelutuotanto täydentää julkista palvelutuotantoa ja toimii kaikille kansalaisille kuuluvan valinnanvapauden mahdollistajana.

Pohjois-Karjalan keskussairaala on kehitettävä laajan päivystyksen sairaalana ja sille on turvattava riittävät taloudelliset voimavarat. Samaan aikaan on kyettävä turvaamaan sosiaali- ja terveystoimen lähipalvelut koko maakunnassa.

Keskustan Pohjois-Karjalan piiri edellyttää, että Siun sotessa käynnistyvästä palveluverkkoselvityksestä järjestetään kuntalaisten kuulemistilaisuudet kaikissa kunnissa sekä Joensuun kantakaupungin keskeisissä kaupunginosissa ja pitäjissä.

Maakuntauudistuksen keskeinen tavoite on vahvistaa kuntien ja maakuntien elinvoimaa niiden omista vahvuuksista lähtien. Maakuntien keskuskaupungit ja muut kunnat tarvitsevat toisiaan

Maakunnassa tulee tarttua rohkeammin erilaisiin työllistämisen pilottihankkeisiin. Korkea työttömyys heikentää alueen elinvoimaa. Työttömyyden hoitoon on tartuttava yhteisvoimin ja rohkeasti uusia keinoja etsien. Jo olemassa olevat yritykset ovat tässä keskeisessä asemassa. Tarvitaan myös paljon uusia yrityksiä, mikä edellyttää vahvaa yrittäjyyskasvatusta ja yrittäjyyden tukemista.

Keskustapiiri tukee perustettavan tuomioistuinviraston sijoittamista Joensuuhun. Täällä on vahvaa palvelukeskusosaamista ja Itä-Suomen yliopistossa oikeustieteen laadukasta opetusta. Pohjois-Karjala tarjoaa uuden viraston henkilökunnalle houkuttelevan, viihtyisän, virikkeellisen ja kattavat palvelut tarjoavan asuinympäristön.

Keskustan Pohjois-Karjalan piiri on valmiina vaalityöhön puolueen presidenttiehdokas Matti Vanhasen puolesta. Pitkäaikaisena pääministerinä, entisenä puolustusministerinä ja ulkoasianvaliokunnan nykyisenä puheenjohtajana Matilla on valmiina vahva ulkopoliittinen osaaminen, kokemus ja verkostot. Matti Vanhanen nostaa kampanjassaan rohkeasti esiin maailmanlaajuisia kysymyksiä ja esittää niihin uskottavia ratkaisuehdotuksia.

Keskustan Pohjois-Karjalan piiri antaa vahvan tuen puheenjohtaja Juha Sipilän jatkokaudelle puolueen puheenjohtajana. Sipilän johdolla Keskusta lupasi laittaa Suomen kuntoon. Tulokset puhuvat puolestaan: talous kasvaa, työllisyys paranee ja velkaantuminen taittuu. Ukkoa ei ole syytä vaihtaa.

Henkilövalinnat:
Piirin puheenjohtajana jatkaa outokumpulainen yrittäjä Hanna Huttunen. Varapuheenjohtajiksi valittiin äänestyksessä joensuulainen alikonemestari Ville Toivanen ja joensuulainen tarjoilija Susanna Turunen.

Piirihallitukseen tuli valittua:

Heinävesi Anna Vauhkonen (Uusi kunta, uusi henkilö)

Ilomantsi Hannu Urjanheimo

Joensuu Timo Reko

Juhani Rouvinen (uusi)

Heli Viiri (uusi)

Juuka Kimmo Koivunen (uusi)

Kitee Sinikka Musikka

Kontiolahti Jertta Harinen

Lieksa Jukka Pöppönen

Liperi Mira Karjalainen

Nurmes Reeta Rönkkö

Outokumpu Ilkka Hiltunen

Polvijärvi Urpo Leminen (uusi)

Rääkkylä Tellervo Hurskainen (uusi)

Tohmajärvi Helena Pakarinen

Valtimo Jani Savolainen

Lisätietoja
Antti Varis
Toiminnanjohtaja
0405116787

Keskustan Pohjois-Karjalan piirin vuosikokous 17.4.2016
Aluehallintouudistukseen liittyvä suunnitelma palo- ja pelastustoimen kokoamisesta viideksi pelastusalueeksi merkitsee Keskustan Pohjois-Karjalan piirin mielestä selvää toiminnallista ja taloudellista heikennystä maakunnan sisäiselle turvallisuudelle. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos toimii erittäin kustannustehokkaasti ja on järjestänyt ensihoitopalvelut esimerkillisellä tavalla.
Ainoana maassa Pohjois-Karjalassa on rakennettu pelastustoimen yhteyteen paikallisia pelastusryhmiä esimerkiksi myrskytuhojen ja muiden ennakoimattomien vaaratilanteiden varalle.
Yhteistyössä poliisin ja rajavartioston kanssa on parannettu laajojen harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalveluita.
Rajan ylittävä yhteistyö Venäjän raja,- tulli- ja pelastusviranomaisten kanssa on mahdollista vain, kun siinä on mukana paikallisena toimijana Pohjois-Karjalan rajavartiosto, jota ei organisatorisesti edes voi alistaa Kuopiosta johdetulle pelastuslaitokselle.
Keskustan Pohjois-Karjalan piirin vuosikokous esittääkin, että pelastuslaitosten yhdistämisen sijaan koko maahan sovelletaan maakunnan hyviä käytänteitä, jolloin koko maan pelastustoimen tehokkuutta saadaan parannettua ja asukaskohtaisia kustannuksia alennettua. Onnettomuustilanteissa suuruuden ekonomia ei toimi, koska avun pitää olla lähellä.
Juha Sipilän hallitus on tehnyt useita tärkeitä linjauksia Suomen talouden ja työllisyyden parantamiseksi.
Keskustapiiri suhtautuu luottavaisesti palkansaajajärjestöjen käsittelyssä olevan kilpailukykysopimuksen syntymiseen. Historiallinen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen etenee, joskin vaatii vielä monien yksityiskohtien tarkentamista.
Siun Sote –hanke on aloittanut hyvin sote asioiden järjestämisen myös tukipalveluiden yhtiöittäminen on edennyt. Syntyvillä sotealueilla on turvattava 24/7 ensihoidon ja päivystävän sairaalan toiminta.
Hallituksen viime tiistaina julkistama työllisyys- ja yrittäjyyspaketti on otettu myönteisesti vastaan sekä elinkeinoelämän puolella että työhallinnossa. Paketti madaltaa työllistämisen ja työllistymisen kynnystä, kannustaa suomalaisia itsensä työllistämiseen ja hakee uusia työllistämisratkaisuja erilaisten kokeilujen avulla. Hallitus ansaitsee tunnustuksen siitä, että se kantaa aidosti huolta ja vastuuta Suomesta ja suomalaisista ja pystyy tekemään tulevaisuutta rakentavia päätöksiä.
Keskustan Pohjois-Karjalan piiri tukee Olli Riikosen valintaa Keskustan puoluesihteeriksi. Kunnanjohtaja Riikonen tuntee Keskustan järjestötoiminnan ja politiikan tekemisen tavat, hän on vahva kunta- ja maakuntaosaaja. Musiikkimies Olli Riikonen arvostaa myös kulttuuriasioita.
Puoluevaltuuston jäseniksi valittiin
varsinaisiksi Rauli-Jan Albert, Kaisa Hiltunen, Tapio Tiimonen, Raili Tanskanen ja Tuula Parikka
varaedustajat ovat Seppo Toppi, Ville Toivanen, Reeta Rönkkö, Jukka Pöppönen ja Kari Pennanen
  • Retki eduskuntaan.png

    Lähde mukaan!

    29.11.2019

    Teemme retken eduskuntaan, puoluetoimistoon ja politiikka- ja toimintapäiville