Ajankohtaista

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Tulevat kokoukset ja tapahtumat

  Tule mukaan Keskustan toimintaan!

 

IMG_1417.JPG
Ajankohtaiset tapahtumat ja tilaisuudet löydät Facebook-sivuiltamme www.facebook.com/KontiolahdenKeskusta. Sivuja voit selata myös rekisteröitymättömänä käyttäjänä.

Tule rohkeasti mukaan toimintaan, esimerkiksi tapahtumien kautta!

 

____________________________________________________________________________

Ehdokkaamme seurakuntavaaleissa 2018. Lisätietoa vaaleista saat osoitteesta: https://www.seurakuntavaalit.fi/seurakuntavaalit-2018.

____________________________________________________________________________

Kontiolahden Keskustan syyskokous 21.10.2018 klo 17:00 kotiseutukeskuksessa. Tervetuloa!

____________________________________________________________________________

Puoluehallituksen vastausesitys Kontiolahden kunnallisjärjestön aloitteeseen Sotkamon puoluekokouksessa.

 

189. Keskustan Kontiolahden kunnallisjärjestö: Maakuntauudistuksen yhteydessä turvattava lapsirikkaiden kuntien rahoitus valtionosuusjärjestelmää kehittämällä

 

Maakuntauudistuksessa sote-tehtävien siirtyessä pois kunnilta, suurin osa kunnille jäävistä vastuista liittyy alle 18-vuotiaiden ikäluokkien kasvatukseen ja koulutukseen. Kunnille on kaavailtu myös tärkeä rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä sosiaali- ja terveysmenojen ennaltaehkäisyssä. Sen vuoksi maakuntauudistukseen liittyvässä valtionosuusuudistuksessa on turvattava lapsirikkaiden kuntien rahoitus.

Vuoden 2018 alussa ollaan tilanteessa, jossa ikärakenteeltaan nuorekkaat kunnat ovat taloudellisesti muita kuntia heikommilla. Tämä kehitys johtuu ainakin osittain siitä, että lapsirikkaat kunnat joutuvat omin varoin rakentamaan uusia kouluja ja päiväkoteja kasvaville väestöilleen. Kasvavat väestöt yhdistettynä nykyisten kiinteistöjen mahdollisiin sisäilmaongelmiin nostavat investointitarpeet kestämättömälle tasolle. Tämän seurauksena kasvukunnat ovat rahoituksellisesti erittäin vaikeassa tilanteessa, mikäli alle 18-vuotiaiden ikäluokkien perusteella jaettavia valtionosuuksia ei koroteta. Valtionosuusjärjestelmää uudistettaessa on myös huomioitava, että varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen koulutuksen resursoinnit ovat jääneet selvästi jälkeen nykytilanteen vaatimuksista, koska yhä useammat lapset ja nuoret tarvitsevat erityistä tukea opinnoissaan.

Keskustan Kontiolahden kunnallisjärjestö pitää välttämättömänä, että tulevassa valtionosuusuudistuksessa edellä mainitut kohdat huomioidaan ja korjataan viivyttelemättä. Vaadimme, että kasvatukseen ja koulutukseen suunnattavia valtionosuuksia korotetaan, ja että valtion tulo- ja menoarvioon varataan erityinen määräraha sisäilmaongelmista johtuvien päiväkotien ja koulujen korjauksiin, tai rakennusten elinkaarikustannusvertailun mukaisesti järkevään uudisrakentamiseen. Suomen on panostettava ikäihmisten ohella myös lapsiin ja nuoriin, joissa on koko kansakunnan tulevaisuus.

 

Puoluehallituksen vastausesitys:

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen osittain. Valtionosuuksien osalta arvioidaan joka vuosi kustannustenjaon tarkistuksen yhteydessä kuntien toteutuneita kustannuksia. Siten ne ottavat huomioon myös opetustoimessa tapahtuneet rakenteelliset muutokset sekä kustannusten kasvun.

Valtiovarainministeriössä on valmistelussa kuntien toimitiloja koskeva kannustinjärjestelmä. Keskusta katsoo, että tässä työssä on parannettava kuntien mahdollisuuksia ja kannustimia terveiden tilojen rakentamiseen ja kestävään käyttöön. Samalla kunnilla tulee kuitenkin säilyttää kokonaisvaltainen vastuu asukkaidensa päiväkoti- ja koulukiinteistöistä. Myös muuhun julkiseen rakentamiseen on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota.

Keskusta on maakuntaohjelmassaan asettanut tavoitteeksi kehittää kuntien ja maakuntien yhteistyömahdollisuuksia joustavammiksi, jotta eri alueiden asukkaiden tarvitsemat palvelut voitaisiin järjestää tarkoituksenmukaisimmin.

Muilta osin puoluekokous viittaa Tiistenjoen paikallisyhdistyksen aloitteeseen (numero 182) vastaukseen.

 

 

182. Keskustan Tiistenjoen paikallisyhdistys: Valtion vastuu kuntien sisäilmaongelmien rahoituksessa

Valtion mukaantulo rahoitukseen ja vastuuta ettei niitä kuntia jotka korjaavat ja rakentavat uutta koulua ja julkisia tiloja sisäilmaongelmien vuoksi ajeta kriisikunniksi.

Puoluehallituksen vastausesitys:

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Sisäilmaongelmat ovat yleistyneet myös julkisissa rakennuksissa. Sipilän hallitus on vastannut tähän haasteeseen ja valmistellut Terveet tilat 2028–toimenpideohjelman. Sen päätavoitteina ovat julkisten rakennusten tervehdyttäminen ja kaikkien sisäilmasta oireilevien hoidon ja kuntoutuksen tehostaminen. Kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana toteutetaan lukuisia toimia. Normaaliin kiinteistönpitoon vakiinnutetaan menettelytapa, jossa rakennusten kunto, tarkoitukseensa sopivuus ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan säännönmukaisesti ja tilannetta arvioidaan moniammatillisessa yhteistyössä. Ongelmiin puututaan ja niihin etsitään ratkaisu.

Valtiovarainministeriö on valmistelemassa kriisikuntakriteerien päivittämistä. Puoluekokouksen mielestä tässä työssä on tarkasteltava kuntien taloutta nykyistä monipuolisemmin ja varmistettava, että esimerkiksi yksittäinen investointi tai alaskirjaus ei itsessään vielä tarkoita kriisikunnaksi ajautumista. Kunnan tilannetta tulee katsoa kokonaisvaltaisemmin.