Uutiset ja tapahtumat

Keskusta.fi / Pohjois-Pohjanmaa / Suomeksi / Kunnat / Haapavesi / Uutiset ja tapahtumat

Tavataan

Uutisia

Tervetuloa Haapaveden Keskustan vuosikokoukseen ma 18.3. alk ko 18.30 kahvittelulla.

Käsitellään sääntömääräiset asiat:  kts asialista

Huom paikka: Vaalitupa, Vanhatie 51

***

Kuntayhdistyksen hallitus järjestäyi

Kuntayhdistyksen hallitus piti vuoden ensimmäisen kokouksen 15.1.2019.

Käsiteltiin viime vuoden vuosikertomus ja tilinpäätös ja esitetään ne vuosikokouksen hyväksyttäväksi. Muutama vaalitapahtuma ja kevätrieha aioittiin järjestää kevään aikana, joista tiedotetaan myöhemmin tarkemmin.

Lisäksi päätettiin yhdessä kirkkovaltuusto-ryhmän kanssa seurakunnan luottamustoimiin valittavista henkilöistä.

Tehtiin seuraavat valinnat:

vaalipäällikkö: Diana Seppä
taloudenhoitaja sekä työmarkkinavastaava: Esko Kalapudas
viestintävastaava: Janne Mäkinen
yrittäjävastaava: pj. Markku Laitila
koulutusvastaava: Tuula Kukkura
naistoimintavastaava: Outi Savikoski

***
Kuntayhdistyksen syyskokous pidettiin 3.12.2018. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset syyskokousasiat ja sääntömuutos kuntayhdistykseksi.

Ajankohtaisesta politiikasta ja ensi kevään edustakuntavaaleista ja niihin valmistautumisesta kertoi kansanedustaja Antti Rantakangas.

Markku Laitila jatkaa Haapaveden Keskustan puheenjohtajana

Kuntayhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Laitila, varapuheenjohtajaksi Riikka-Kaisa Nuolioja, sihteeriksi Esko Kalapudas, sekä jäseniksi edelleen Tuula Kukkura, Hannu Riuttanen, Outi Savikoski, Diana Seppä ja Heino Vuorenmaa.  Uusiksi jäseniksi hallitukseen valittiin Teemu Haukipuro, Anri Kolehmainen, Merja Lehtola, Janne Mäkinen ja Päivi Ollila. Lisäksi Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja on kutsuttuna kuntayhdistyksen hallituksen kokouksiin. Toiminnantarkastajiksi valittiin Matti Tallgren.

Haapaveden Keskustan syyskokouksessa oli vahvasti esillä ensi vuoden eduskunta- ja eurovaalit. Maakuntavaaleja käsitellään vielä erikseen ensi vuonna, kun niiden toteutuminen varmistuu. Tulevaisuus oli vaalien lisäksi esillä kuntapoliittisessa kannanotossa, menneestä ajasta taas kertoo sadan vuoden menestynyt historia. Loppukesästä 2019 tulee sata vuotta täyteen silloisen Maalaisliiton osaston perustamisesta Haapavedellä. Tämä huomioidaan eri tavoin vuoden toiminnassa ja tapahtumissa.

Eduskuntavaaleissa tehdään töitä Keskustan ja erityisesti Haapaveden oman edustajan Antti Rantakankaan edelleenvalinnan puolesta. Rantakangas on yhteistyösuhteidensa kautta myötävaikuttanut useiden Haapavedelle tärkeiden hankkeiden toteutumisessa,

****

3.12.2019

Markku Laitila jatkaa Haapaveden Keskustan puheenjohtajana

Kuntayhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Laitila, varapuheenjohtajaksi Riikka-Kaisa Nuolioja, sihteeriksi Esko Kalapudas, sekä jäseniksi edelleen Tuula Kukkura, Hannu Riuttanen, Outi Savikoski, Diana Seppä ja Heino Vuorenmaa.  Uusiksi jäseniksi hallitukseen valittiin Teemu Haukipuro, Anri Kolehmainen, Merja Lehtola, Janne Mäkinen ja Päivi Ollila. Lisäksi Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja on kutsuttuna kuntayhdistyksen hallituksen kokouksiin. Toiminnantarkastajiksi valittiin Matti Tallgren.

Haapaveden Keskustan syyskokouksessa oli vahvasti esillä ensi vuoden eduskunta- ja eurovaalit. Maakuntavaaleja käsitellään vielä erikseen ensi vuonna, kun niiden toteutuminen varmistuu. Tulevaisuus oli vaalien lisäksi esillä kuntapoliittisessa kannanotossa, menneestä ajasta taas kertoo sadan vuoden menestynyt historia. Loppukesästä 2019 tulee sata vuotta täyteen silloisen Maalaisliiton osaston perustamisesta Haapavedellä. Tämä huomioidaan eri tavoin vuoden toiminnassa ja tapahtumissa.

Eduskuntavaaleissa tehdään töitä Keskustan ja erityisesti Haapaveden oman edustajan Antti Rantakankaan edelleenvalinnan puolesta. Rantakangas on yhteistyösuhteidensa kautta myötävaikuttanut useiden Haapavedelle tärkeiden hankkeiden toteutumisessa, minkä kokous myönteisesti totesi.

Toukokuun lopulla ovat vuorostaan eurovaalit, joiden äänestysaktiivisuuden kokousväki halusi suuremmaksi. Tiedottamisen lisääminen on yksi keino tähän.

Keskustan Haapaveden paikallisyhdistys hyväksyi sääntömuutoksen kuntayhdistykseksi, joka tuli mahdolliseksi puolueen sääntömuutoksen myötä. Toiminallisesti Haapaveden Keskusta on ollut kuntayhdistyksenä jo kolme vuotta. Johtokunnan nimi muuttui hallitukseksi ja sen jäsenmäärä kasvoi viidellä eli sama määrä, mikä aikoinaan oli kunnallisjärjestöllä.

****

Syyskokouksen kannanotto 3.12.2018

Haapaveden elinvoimaisuudesta huolehdittava

Keskustan kuntayhdistys pitää tärkeänä, että Haapavesi säilyy elinvoimaisena ja houkuttelevana kaupunkina nyt ja tulevaisuudessa. Haapaveden kaupunki suunnittelee muiden kuntien tavoin valokuituverkon rakentamista. Keskustaryhmä näkee valokuituinvestointipäätöksen erittäin tärkeänä lisäyksenä tulevaisuuteen.  Valokuitu mahdollistaa nopeat ja luotettavat tiedonsiirtoyhteydet jokaiseen talouteen. Kattava valokuituverkko lisää etätyömahdollisuuksia ja parantaa yrittäjien toimintaedellytyksiä sekä mahdollistaa myös uusien palvelumuotojen käyttöönoton myös sosiaali- ja terveysalalla. 

Valoisia näkymiä talouteen tuovat Kanteleen voiman NordFuel-biopolttoaine jalostamo- sekä tuulivoima-hankkeet.  Nämä hankkeet työllistävät erityisesti rakentamisvaiheen aikana ja tuovat verotuloja kaupunkiin.  

Uuden koulukeskuksen rakentamisesta on tehty periaatepäätös. Vaikka talouden kannalta koulun rakentaminen tuo haasteita, Keskustan syyskokouksen mielestä on erittäin tärkeää, että oppimisympäristö on terveellinen ja turvallinen sekä mahdollistaa uuden opetussuunnitelman mukaisen opetuksen lapsille ja nuorille.  

****

Keskusta kiittää.jpg

Seurakuntavaalien tulokset Haapavedellä

https://www.seurakuntavaalit.fi/tulokset/-/turnout/show/000206

****

Piirikokous valitsi kansanedustajaehdokkaat ja esittää Mirja Vehkaperää Eurovaaleihin

Kes­kus­tan Poh­jois-Poh­jan­maan

sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous pidettiin 13.10. Tyrnävällä, Rantaroustin koululla.

Po­liit­ti­nen kat­sauksen piti puoluee pu­heen­joh­ta­ja, pääministeri Juha Si­pi­lä. Ko­kouk­ses­sa ni­me­ttiin  15 ehdokasta eduskuntavaaleihin, joista yksi on haapavetinen kansanedustaja Antti Rantakangas.  Eurovaaliehdokkaaksi nimettiin europarlamentin jäsen Mirja Vehkaperä.  Hyväksyttiin vuoden 2019 toimintasuunnitelma, talousarvio sekä valittiin piirihallituksen jäsenet.

Janne Mäkinen Haapavedeltä valitiiin edelleen piirihallituksen jäseneksi sekä Siika-Pyhäjokilaakson aluetoimikunnan puheenjohtajaksi. Aluetoimikunnan sihteeriksi valittiin Tuula Kukkura Haapavedeltä.

Pohjois-Pohjanmaa Keskustanuorten syyskokous puolestaan valitsi kokouksessaan haapavetisen Teemu Haukipuron johtokunnan jäseneksi.

****
Lähde:
Haapavesi-lehti+
 | to 29.3.2018 klo 14:14

Rantakangasta, Ollilaa ja Seppää esitetään maakuntavaaliehdokkaiksi

Haapaveden Keskusta piti vuosikokouksen tiistaina 20.3. Kokouksessa oli mukana piirin uusi puheenjohtaja Jussi Ylitalo. Hän kertoi ajankohtaisista asioista, kuten maakuntavaaleista.

Viime vuoden toiminnassa keskeisellä sijalla olivat kuntavaalit. Kokous totesi, että vaalien myötä saatiin uusia jäseniä sekä uusia toimijoita yhdistykseen, ja että vaaleissa säilytettiin vakiintunut 17 valtuutetun asema.

Kokouksessa valittiin 18 henkilöä puoluekokousedustajaksi Sotkamon 8.–10.6.2018. Kuultiin myös selostus puoluekokouksen ennakkoasetelmista henkilövalintoihin sekä sääntö- ja periaateohjelman uudistukseen.

Keskusta järjesti 17.3. talviriehatapahtuman Aakonmajalla. Paikalla oli mukavasti väkeä ja vieraina puolueen varapuheenjohtaja kansanedustaja Katri Kulmuni ja kansanedustaja Juha Pylväs. Haapaveden Keskustalla on tarkoitus jatkossakin olla esillä erilaisissa tapahtumissa. Vuosikokous esittää Pohjois-Pohjanmaan piirille maakuntavaaliehdokkaiksi Päivi Ollilaa ja Diana Seppää. Lisäksi todettiin, että Haapaveden Keskusta on jo aikaisemmin viime vuonna esittänyt ehdokkaaksi kansanedustaja Antti Rantakangasta.

Kokous hyväksyi yksimielisesti viimevuoden tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Yksimielisyydellä hyväksyttiin niin vuoden toimintakertomus kuin valtuustoryhmän kertomus ja kuultiin selostus kirkkovaltuuston ryhmältä.

KUTSU

Keskustan Haapaveden paikallisyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetttiin ti 20.3.2018  kaupungintalolla.

Kokouksesesa käsiteltiin sääntömääräiset vuosikokousasiat ja nimettiin Päivi Ollila ja Diana Seppä maakuntavaaliehdokkaiksi. Todettiin, että Antti Rantakangas on nimetty ehdokkaaksi jo vuoden 2017 kokouksessa.

Kokouksessa mukana piirin uusi puheenjohtaja Jussi Ylitalo.

Keskustan Haapaveden paikallisyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin

ma 20.11.2017
Kokousalustajana toimivat kansanedustaja Antti Rantakangas ja Keskustan periaateohjelmasta Eija-Riitta Niinikoski.

-sääntömääräiset syyskokousasiat

*****

Keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen vieraili Haapavedellä Pyhäinpäivänä la 4.11.2017 klo 12.00 Haapaveden nuorisotalolla.

Lisätietoa Matti Vanhasen ajatuksista löydät Matin nettisivuilta: http://mattivanhanen.fi/

****

Keskustan Haapaveden paikallisyhdistyksen ylimääräinen yleinen kokous pidettiin
ma 5.6.2017 kello 19.00 kaupungintalolla.
  Kokouksessa tehtiin ärjestöpäätös luottamushenkilövalinnoista kulevalle valtuustokaudelle

****

Keskustan Haapaveden paikallisyhdistyksen sääntömääräinen  vuosikokous pidettiin
ti 2.5.2017 kello 19.00 kaupungintalolla.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset vuosikokousasiat; hyväksyttiin vuosikertomukset ja tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.
Käsiteltiin myös kuntavaalitulosta ja valmisteltiin maakuntavaalien ehdokasasettelua.

***

Kiitos kaikille Keskustan ehdokkaita kuntavaaleissa äänestäneitä!

Keskustan lista sai yhteensä 1874 ääntä, ja valtuutettuja valtiiin 17. Suurimman äänimäärän 180 ääntä sai uusi valtuutettu Päivi Ollila. 

Vaalitulokset löytyvät vaalit.fi sivulta
Tulokset

Ylen sivuston kuntavaalituloksetTupailta 21.10. klo 18.30

Tupailta pe 21.10. klo 18.30 Haapaveden Vatjusjärvellä, Eila ja Heikki Pitkälän kodissa. Osoite on Sillanpääntie 28, Vatjusjärvi.

Mukana kansanedustajat Antti Rantakangas ja Tapani Tölli.
Tervetuloa keskustelemaan ja kuuntelemaan.

 

Piirikokous Oulaisissa 12.11. klo 12, aluekokoukset klo 10
Piirin sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 12.11.2016 klo 12 alkaen Juho Oksan koululla Oulaisissa.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: toimintasuunnitelma, talousarvio, puheenjohtajiston sekä piirihallituksen valinnat.
Ilmoittautuminen klo 9-11.30, aluekokoukset klo 10.

 

Haapaveden keskustan paikallisyhdistyksen ylimääräinen yleinen kokous

Pidetään to 2.6.2016 klo 19.00. Kahvit kello 18.30 kaupungintalolla. Kokouksen asiana on järjestöpäätöksen tekeminen uuden kaupunginvaltuuston puheenjohtajan valitsemiseksi.

Yhdistyksen jäsen,
tervetuloa vaikuttamaan!

Haapaveden Keskustan johtokunnan ja valtuustoryhmän yhteiskokous

Pidetään to 26.5.2016 klo 19.00 kaupungintalolla. Kokouksen asiana on pohjaehdotuksen tekeminen uuden kaupunginvaltuuston puheenjohtajan valitsemiseksi.

Haapaveden keskustan vuosikokous

Keskustan Haapaveden paikallisyhdistyksen vuosikokous pidettiin ma 4.4.2016.
Kokouksessa käsiteltiin ssääntömääräiset vuosikokousasiat, hyväksyttiin vuoden 2015 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä kuntavaalisuunnitelma 2017.

Kokouksessa valittiin myös osa puoluekokousedustajista ensi kesän puoluekokoukseen. Varaedustajien osalta listaa täydennetään vielä 18.4. pidettävässä kokouksessa.


Kunnallisjärjestön ylimääräinen yleinen kokous

Kunnallisjärjesön ylimääräinen kokous pidettiin ti 29.12.2015.

Kokouksen asiana oli kunnallisjärjestön purkaminen, toisessa käsittelyssä, minkä kokous hyväksyi yksimielisesti. Lisäksi päätettiin tehtävien siiron yksityiskohdista. Aikaisempia kunnallisjärjestön tehtäviä hoitaa nyt pitäjä-paikallisyhdistykenä toimivaa Keskustan Haapaveden paikallisyhdistys.

Keskusta purkaa byrokratiaa

Maanantai-iltana 30.11. Haapaveden Keskusta piti historiallisen kokoussarjan, jonka tuloksena muodostettiin yksi koko pitäjän kattava Keskustan Haapaveden paikallisyhdistys ry.

Yhteisillä päätöksillä on syksyn aikana lakkautettu eri kylillä toimineet paikallisyhdistykset.

Tämän jälkeen ei enää tarvita erillistä kunnallisjärjestöäkään, vaan myös sen tehtävät siirtyvät uudelle "pitäjäyhdistykselle".  

Uuden yhdistyksen henkilövalinnat vuodelle 2016 tehtiin yksimielisesti.

Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Matti Tallgren, varapuheenjohtajaksi Helena Pitkälä, sihteeriksi Janne Mäkinen ja muiksi jäseniksi Heikki Halla-aho, Sauli Nissinen, Minna Rantakangas, Ronald von Schulmann ja Heino Vuorenmaa.  Lisäksi päätettiin johtokunnan kokouksiin kutsua edustajat myös muista lakkautetuista paikallisyhdistyksistä sekä valtuustoryhmän puheenjohtaja.  Toiminnantarkastajiksi valittiin Timo Ruuska ja Timo Suhonen, varalle Jouko Eskola ja Anri Kolehmainen.

Kansanedustaja Antti Rantakangas piti kokouksessa poliittisen katsauksen ja kertoi eduskunnan ajankohtaisista asioista ja niiden taustoista. Hän oli huolissaan valtionvelan kasvusta ja yhteiskunta-sopimuksen takkuilusta. Mahdollisuuksina hän näki maakuntahallinnon ja sote-uudistuksen eteenpäin- menon sekä biotalouden kehittämisen ja byrokratian purkamisen.