Kuntavaalit Pyhäjoella 2017

Vaaliliite 2017

Tutustu ehdokkaisiimme!

Rakennamme yhdessä tulevaisuuden Pyhäjokea

Pyhäjoen kunnallisvaaliehdokkaat

Vahva keskusta turvaa tasapuolisen kehittämisen ja hyvät lähipalvelut kaikenikäisille. Ehdokasjoukkomme edustaa monipuolisesti kunnan eri alueita, ammatteja ja ikäryhmiä. Tilaa on myös erilaisille mielipiteille ja painotuksilla. Osaamista ja intoa riittää. Teemme vahvaa kehitystyötä ja kannamme vastuuta kotikunnastamme. Hyvä arki, työ, koti,  turvallisuus, yhteisöllisyys, tasapuolisuus, hyvät palvelut ja vapaus valita asuinpaikka ovat yhteisiä arvojamme.  Olemme valmiina. Sinä päätät.

Itsenäinen Pyhäjoki

Pidämme Pyhäjoen itsenäisenä. Turvaamme kehityksen, palvelut ja päätösvallan meille tärkeissä asioissa.

Lisää elinvoimaa, yrityksiä ja työpaikkoja

Ydinvoimalan rakentaminen ja toiminta avaavat aivan uusia mahdollisuuksia. Työtä on tehty hartiavoimin, että voimalan tuomat hyödyt saadaan mahdollisimman suurina Pyhäjoelle. Varsinainen kasvuvaihe on vasta tulossa. Ollinmäen yrityskylän kehittämistä jatketaan uusien yritysten ja työpaikkojen saamiseksi. Vilkastuva rakennustoiminta ja lisääntyvä ostovoima luovat uusia mahdollisuuksia nykyisille yrityksille ja yrittäjille. Palvelutarjonta kasvaa. Paluumuutto käynnistyy monipuolistuvan työpaikkarakenteen ansiosta.

Lisää asukkaita

Tavoite on nostaa Pyhäjoen asukasluku suunnitellusti yli 4000 asukkaan. Ydinvoimalan rakentaminen ja toiminta,  asuntojen rakentaminen ja Pyhäjoen monet vetovoimatekijät tuovat uutta elämää koko kuntaan.

Hyvää koulutusta ja turvallista varhaiskasvatusta

Pyhäjoella on jo pitkään panostettu peruskouluun ja lukioon keskimääräistä enemmän oppilasta kohden. Näin myös tulevina vuosina. Hyvää opetusta annetaan nykyaikaisin opetusmenetelmin toimivissa koulutiloissa.  Lisätiloja voidaan rakentaa  tarpeen mukaan. Tiedätkö muuten jonkun muun kunnan, jossa olisi rakennettu uusi kyläkoulu? Lukiomme Yrttis antaa opiskelijoille erinomaiset eväät tulevaisuuteen.
Päivähoito toimii pienissä yksiköissä turvallisesti ja joustavasti. Terveet tilat sekä hyvä henkilökunta ja ympäristö ovat asioita, joista pidetään huolta.

Kulttuuria ja harrastuksia

Tarvitsemme hyvät puitteet kuntalaisille tärkeisiin kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksiin. Monille kuntalaisille tärkeitä palveluja tarjoavat kirjasto, kulttuuritoimi, nuorisotoimi, Raahe-opisto ja musiikkiopistot.

Urheilua ja liikuntaa

Pyhäjoen liikuntapaikat tarjoavat runsaita  vaihtoehtoja lapsista ikäihmisiin. Rakenteilla oleva Rautiperän liikuntakeskus parantaa ja monipuolistaa kotikunnan palveluja. Monet pyhäjokiset tekevät arvokasta työtä lasten ja nuorten liikuntaharrastusten parissa.

Ympäristöstä  ja asumisesta huolehditaan

Hyvällä kaavoituksella  luodaan viihtyisiä, monipuolisia ja laadukkaita asuinympäristöjä sekä toimivia arjen ratkaisuja. Tavoitteena on kattava tontti - ja asuntotarjonta. Yleiset alueet pidetään kunnossa.

Lähiruoka arvoon

Lähiruoan ja kotimaisten elintarvikkeiden arvostus lisääntyy. Tuottamisen pitää olla kuitenkin viljelijöille ja jalostajille kannattavaa.

Kylien kehitystä tuetaan

Kylien elinvoimaa ja asukaspohjan vahvistumista tuetaan ajanmukaisilla joustavilla yleiskaavoilla. Kylien kehittämishankkeita tuetaan ja toteutetaan yhteistyöllä. Yksityisteiden kunnossapitoavustus jatkuu.

Terveyttä, turvaa ja huolenpitoa

Kuntamme asiat ovat pääosin hyvin. Tulevassa sote - uudistuksessa Pyhäjoen ja hyvinvointikuntayhtymän samansuuntaisina tavoitteina ovat terveysaseman ja muiden sote-palvelujen  säilyminen hyvätasoisina ja monipuolisina sekä Raahen sairaalan toiminnan  säilyminen erikoissairaanhoitoa antavana yksikkönä. Tämä vaatii tarmokasta yhteistä edunvalvontaa muuttuvissa tilanteissa.

Vapaaehtoistyö ja järjestötoiminta tarvitsevat tukea

Vapaaehtoistyö on  arvokasta, ja sen tarve ja merkitys lisääntyvät. Kunnan tukea tarvitaan, ja uusia yhteistyömuotoja kehitetään. Pyhäjoella on kiitettävän vireää ja monipuolista yhdistys- ja harrastustoimintaa. Tiloihin  ja  toimintaedellytyksiin tarvitaan riittävää kunnan tukea.

Kuntatalous pidetään tasapainossa

Kunnan taloutta on hoidettu pitkäjänteisesti ja hyvin. Investointien harkitulla ajoituksella ja taitavalla toteutuksella varmistetaan, että lainanotto pysyy hallittuna.

Yhteisöllisyyttä ja monikulttuurisuutta

Pyhäjoen kuten muidenkin pienten kuntien vahvuus on yhteisöllisyydessä. Pyhäjoki säilyttää yhteisöllisyytensä tulevaisuudessakin. Lisääntyvä monikulttuurisuus tuo siihen uusia asioita ja rikkautta.


banneri_facebook4.jpg