Valtuusto


Jokitalo Maija
Viljamaa Simo
Toivola Antti
Luomala Elisa
Korkeakangas Tapani
Koskela Jukka
Kopola Hannu
Hietala Tarja
Autio Markku
Hautala Jouni
Linna Jukka
Korpi Heli
Kangas Terhi
Huhtala Jarmo J.
Huhtala Satu
Koivisto Kirsti
Silver Maarit
Wörlin Jukka
Jukkola Seppo
Huovari Piritta
Nivala Markus
 
varavaltuutetut:
Nurmimäki Eeli
Huhtala Pekka
Huovari Tomi
Kinnunen Kimmo