Keskusta Keiteleellä

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Pohjois-Savo / Suomeksi / Kunnat / Keitele / Keskusta Keiteleellä

 

Keskusta Keiteleellä

Keskustan toimintaa Keiteleellä johtaa paikallisyhdistys Keiteleen Keskusta ry, ja sen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja kolme muuta jäsentä. Hallituksen yhteystiedot löydät alla olevasta osiosta.

Paikallisyhdistyksellä on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta.

Paikallisyhdistys Keiteleen Keskusta ry:n tarkoituksena on:

 - yhdistää kunnan alueella keskustalaisia jäseniä ja puolueen kannattajia 
 -  johtaa yhdessä valtuustoryhmän kanssa Keskustan kunnallispoliittista toimintaa alueellaan
 - koota jäseniä ja kunnallisia luottamushenkilöitä toimimaan ja vaikuttamaan kunnallispoliittisten aloitteiden toteuttamiseksi

Paikallisyhdistys Keiteleen Keskusta pyrkii:

 - omalta osaltaan arvioimaan oman alueensa ja maakunnan kehitystä ja tulevaisuutta
 - vaikuttamaan paikallisella ja maakunnallisella tasolla tekemällä aloitteita elinolojen parantamiseksi, Keskustan periaatteiden mukaisesti

Keiteleen Keskusta:

- tarjoaa jäsenilleen , luottamushenkilöille ja muille yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneille mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen
 - virittää kiinnostusta yhteiskunnalliseen toimintaan

 - pitää yhteyttä jäseniinsä sekä alueelta valittuihin Keskustan luottamushenkilöihin ja huolehtii heidän mahdollisuuksistaan aatteelliseen ja järjestölliseen koulutukseen
 - tekee aloitteita mm. valtuustoryhmälle

Keiteleen Keskustan hallitus 2020

Puheenjohtaja:
Antti Paananen

Varapuheenjohtaja:
Markku Paananen

Vaalipäällikkö: 

Eija Liimatainen

Jäsenet:

Marko Metso

Kaisa Raatikainen

Anna-Liisa Tuhkanen

Järjestön ulkopuolisena sihteerinä:

Ella Keränen