Valtuusto

Reino Miettinen
Antero Tuovinen
Marketta Kurikka
Kaija Moilanen
Armi Korhonen
Maija-Liisa Jauhiainen
Kari Tuovinen
Aino Ruotsalainen
Ariel Livson
Arto Ruuskanen
Arto Virranta
Tauno Kokkonen
Varavaltuutetut:

Jarmo Tikkanen
Marjatta Heiskanen
Pentti Kovanen
Hannu Tuovinen
Jussi Tuovinen
Anna Paldanius
Eero Ryhänen
Pertti Kouvalainen
Toivo Heiskanen
Kari Stedt
Saija Keränen