Periaatteemme

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 5.jpg

Periaatteemme


OIKEUDENMUKAISUUS
Jokainen ihminen on yhtä arvokas taustastaan tai asemastaan riippumatta. Oikeudenmukaisuus merkitsee meille ihmisten mahdollisuuksien tasa-arvoa. Toimimme erityisesti huonommassa asemassa olevien puolesta, jotta he pysyisivät kiinni elämässä.

IHMISYYS
Keskustan toiminta on aina ihmislähtöistä. Järjestelmät, lait ja päätökset on saatava palvelemaan ihmistä eikä päinvastoin. Itsensä kehittäminen, koulutus ja sivistys auttavat meitä selviytymään jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Muutos alkaa aina itsestä.

HAJAUTETTU YHTEISKUNTA
Keskitetty, suuriin yksiköihin perustuva yhteiskunta ei mielestämme ole paras. Teemme työtä maan tasapainoisen kehityksen ja asutuksen puolesta, niin kaupungeissa kuin myös maaseudulla. Päätöksenteko on vietävä lähelle niitä ihmisiä, joita ne koskevat.

REALISTINEN VIHREYS
Luonto on meille liittolainen, jonka kanssa elämme sopusoinnussa. Keskusta edustaa todellista vihreyttä, ei riistämistä eikä museointia. Huolehdimme erityisesti siitä, että jätämme luonnon tuleville sukupolville vähintään yhtä hyvässä kunnossa kuin sen itse saimme.

Tule mukaan!

Politiikka ei ole vain yhteisten asioiden hoitoa vaan se on arvojen pohjalta tehtäviä valintoja elinolosuhteiden parantamiseksi ja yhteiskunnan kehittämiseksi.

Keskusta korostaa kansanvaltaisuutta.
Tämä tarkoittaa sitä, että yhteiskuntaa on oikeus johtaa vain kansalta vaaleissa saadun tuen turvin.
Keskustalaisen näkemyksen mukaan kansanvalta toimii parhaiten, kun mahdollisimman moni osallistuu yhteiskunnalliseen ja poliittiseen toimintaan.
Siksi Keskusta kutsuu jokaista kannattajaansa mukaan myös puolueen toimintaan ja jäseneksi.