Tietari jatkokaudelle

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 5.jpg

Tietari jatkokaudelle EU:n alueiden komiteaan


Euroopan Unionin alueiden komitean jäsenenä loppuvuoden 2009 toiminut säkyläläinen kunnanvaltuutettu, yhteiskuntatieteiden maisteri Satu Tietari (kesk.) on saanut jatkopestin komitean luottamustehtävään toimikaudelle 2010–2015. Alueiden komitea on neuvoa-antava toimielin ja se laatii neuvostolle ja Euroopan parlamentille lausuntoja sellaisista EU:n lakiehdotuksista, joiden alalla jäsenvaltioiden kunta- ja aluehallinnolla on toimivaltaa.

Komiteassa työskennellään valiokunnissa, jotka on nykyisellä kaudella sovitettu entistä paremmin yhteen Euroopan Parlamentin valiokuntien ja Euroopan komission pääosastojen vastuualueiden kanssa. Tietari valittiin 14.1.2010 Kuntaliitossa pidetyssä Suomen valtuuskunnan kokouksessa edustamaan Suomea komitean talous- ja sosiaalivaliokuntaan (ECOS) sekä ympäristö-, tutkimus-, ja energia-asioita käsittelevään (ENVE) valiokuntaan. Näissä valiokunnissa käsitellään hyvin laaja-alaisia asioita, kuten työllisyyttä, sosiaalipolitiikkaa, hyvinvointipalveluja, yritys-, kilpailu-, innovointi-, talous-, raha- ja veropolitiikkaa, WTO – kysymyksiä, ilmastonmuutosta, jätehuoltoa, tutkimusta ja teknologiaa sekä Euroopan laajuisia energiaverkkoja.

Alueiden komitea koostuu alue- ja paikallishallinnon edustajista ja siinä on 344 jäsentä. Vuodesta 1994 toimineessa komiteassa Suomella on 9 jäsentä ja Tietari on ensimmäinen satakuntalainen jäsen.Lisätiedot:

Keskustan Satakunnan piirin toiminnanjohtaja Satu Tietari 050 405 7742
Suomen Kuntaliiton EU – asiain päällikkö Erja Horttanainen 050 5252 145