Vesaiset

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 5.jpg

Vesaiset


Vesaiset ottaa kantaa perhepoliittisiin kysymyksiin ja on arvoiltaan keskustalainen. Toiminta lasten ja perheiden parissa on kuitenkin epäpoliittista ja kaikki perheet ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Vesaiset toimivat lisäksi yhteistyössä muiden varhaisnuorisojärjestöjen kanssa

Toimintaa perheen parhaaksi

Toimintamuotona Vesaisilla on erilaiset vapaa-ajan ja harrastustoiminnot. Toimintamme painottuu paikallisten tarpeiden mukaan ja tapahtuu monella tasolla. Keskusliitto järjestää vuosittain valtakunnallisen perheleirin, jonne tulee osallistujia Lapin perukoilta eteläisimmästä Suomesta asti. Vesaiset kokoontuvat yhtälailla kylissä, kaupunginosissa, kuin maakunnallisestikin.

Vesaisissa kannustamme vanhempia tutustumaan lastensa kavereiden vanhempiin ja muihin aikuisiin, jotka ovat lapsen kanssa tekemisissä. Tällä tavalla tutut aikuiset luovat turvaverkoston lapsen ympärille. Aikuisten yhteistyö antaa lapselle mahdollisuuden kokeilla rajojaan turvallisesti.

satakunta@vesaiset.fi


Puheenjohtaja

Juhani Lehtinen

044 278 7590 (Vesaisten numero) tai 0500 595 356

juhani.j.lehtinen@gmail.com


Varapuheenjohtaja
Sirpa Lehtinen
Panelia
044 2787590
sirpa.h.lehtinen@op.fi

Sihteeri
Anja Silvanto
Eura
050 5217758
satakunta@vesaiset.fi


Valtakunnalliset nettisivut

www.vesaiset.fi