Kuntapäättäjät

Hallinto

Tom SimolaKunnanjohtaja, Hallinto-osasto

Puh: 02 4260 100

GSM: 050 5582270

etunimi.sukunimi@kimitoon.fi

johtaa kunnan toimintaa

Erika StrandbergHallintojohtaja, Hallinto-osasto

Puh: 02 4260 102

GSM: 050 5715291

etunimi.sukunimi@kimitoon.fi

vastaa kunnan hallinto-, talous- ja henkilöstökysymyksistä

toimii kunnanhallituksen ja valtuuston sihteerinä


Heidi Ginman
Johdon sihteeri, Hallinto-osasto

Puh: 02 4260 101

GSM: 0400 975290

etunimi.sukunimi@kimitoon.fi

toimii johtoryhmän ja kunnanjohtajan sihteerinä

järjestää kokouksia, iltakouluja, seminaareja ja matkoja

hoitaa alustavasti henkilökysymyksiä


Christina Engblom
Toimistosihteeri, Hallinto-osasto

Puh: 02 4260 110

etunimi.sukunimi@kimitoon.fi

hoitaa kokouskutsut, pöytäkirjat, pöytäkirjanotteet ja kuulutukset

hoitaa järjestelyt yleisissä vaaleissa

 

Heli LöflundKielenkääntäjä, Hallinto-osasto

Puh: 02 4260 113

etunimi.sukunimi@kimitoon.fi

 

Ulf HolmlundIt-käyttöpäällikkö, Hallinto-osasto

Puh: (02) 4260 140

GSM: 040 6737854

etunimi.sukunimi@kimitoon.fi

 

Wilhelm af HeurlinIt-koordinaattori, Hallinto-osasto

Puh: 02 4260142

etunimi.sukunimi@kimitoon.fi

Kunnanhallitus:

Jäsenet

 

 

Varajäsenet

 

Wilhelm Liljeqvist

puheenjohtaja

rkp

Anders Backman

rkp

Martti Murto

I varapuheenjoht.

vyt

Esko Antikainen

vp

Fredrik Laurén

II varapuheenjoht.

rkp

Henry Engblom

rkp

Hanna Backman

 

rkp

Janni Lindholm

rkp

Veronica Heikkilä

 

sdp

Jari Lehtivaara

sdp

Kalevi Kallonen

 

kesk.

Harri Kaitala

kesk.

Veijo Lücke

 

vyt

Eija Lang

vihr

Ann Nyström

 

vyt

Henna Jäntti

vyt

Brita Drugge

 

rkp

Johanna Wikgren-Roelofs

rkp

Sähköposti hallituksen jäsenille: etunimi.sukunimi@kimitoon.fi

 Kemiönsaaren valtuusto:


Puheenjohtaja

Inger Wretdal

RKP

inger.wretdal[at]kimitoon.fi

I varapj.

Rune Friman

VYT

rune.friman[at]kimitoon.fi

II varapj.

Michael Oksanen

RKP

michael.oksanen[at]kimitoon.fi

III varapj.

Jorma Leppänen

SDP

jorma.leppanen[at]kimitoon.fi

Jäsen

Esko Antikainen

Vas.

skytte_51[at]hotmail.com

 

Carola Antskog

VYT

cantskog[at]kolumbus.fi

 

Brita Drugge

RKP

brita.drugge[at]kitnet.fi

 

Kristian Ek

VYT

kristian.ek[at]opkk.fi

 

Henry Engblom

RKP

henry.g.engblom[at]gmail.com

 

Yngve Engblom

RKP

yngve.engblom[at]suomi24.fi

 

Helena Fabritius

RKP

helena.fabritius[at]slc.fi

 

Ingmar Forne

SDP

foringmar[at]gmail.com

 

Niklas Guseff

RKP

niklas.guseff[at]gmail.com

 

Marjaana Hoikkala

Kesk.

marjaana.hoikkala[at]gmail.com

 

Johanna Jansson

RKP

johanna.jansson[at]kimitoon.fi

 

Eija Lang

Vihr.

eija.lang[at]hotmail.com

 

Sami Lappalainen

VYT

sami.lappalainen[at]iki.fi

 

Anders Laurén

RKP

anders[at]soila.fi

 

Fredrik Laurén

RKP

fredrik.lauren[at]kimitoon.fi

 

Wilhelm Liljeqvist

RKP

wilhelm.liljeqvist[at]kimitoon.fi

 

Kristian Lindroos

RKP

kristian.k.lindroos[at]gmail.com

 

Veijo Lücke

VYT

veijo.lucke[at]kimitoon.fi

 

Jenna Moberg

VYT

jenna_moberg[at]hotmail.com

 

Martti Murto

VYT

martti.murto[at]kimitoon.fi

 

Johan Sundqvist

SDP

johan.v.sundqvist[at]gmail.com

 

Bo Vilander

SDP

bo.vilander[at]kitnet.fi

 

Daniel Wilson

RKP

daniel.wilson[at]wilsoncharter.fi


Sivistyslautakunta 2013-2016

Jäsenet:

 

Varajäsenet:

 

Anders Laurén, puh.joht.

RKP

Gunilla Åkerberg

RKP

Patrick Joki

VYT

Ove Kinos

VYT

Cathina Wretdal-Lindström

RKP

Johan Stenbäck

RKP

Lars Söderlund

RKP

Kristian Ginman

RKP

Marjaana Hoikkala

Kesk.

Mika Lehtinen

Kesk.

Janni Lindholm

RKP

Lisbet Lindblom

RKP

Janina Wikström

VYT

Maria Sten

VYT

Sari Kippilä

Vihr.

Sami Siitojoki

Vihr.

Dan Nervander

SDP

Anitra Bohman

SDP

Sivistyslautakunta on jaettu ruotsinkieliseen ja suomenkieliseen jaostoon. Jaostot vastaavat oman kieliryhmänsä oppivelvollisten lasten koulutusmahdollisuuksista oppilaiden ikä ja edellytykset huomioon ottaen. Jaostot vastaavat myös esikouluista. Ruotsinkielinen jaosto vastaa Kimitoöns gymnasiumin toiminnasta.

Svenska skolsektionen 2013-2016

Medlemmar:

 

Ersättare:

 

Anders Lauren, ordförande

SFP

Cathina Wretdal-Lindström

SFP

Johan Kinos, vice ordförande

FS

Jere Rinne

FS

Stefan Ahlfors

SFP

Kristian Ginman

SFP

Lisbet Lindblom

SFP

Johanna Wikgren-Roelofs

SFP

Gunilla Åkerberg

SFP

Johan Stenbäck

SFP

Johanna Fröberg

FS

Pia Eriksson

FS

Börje Ström

SDP

Ingela Mollgren-Gustafsson

SDP

Bildningsnämnden är uppdelad i svenska skolsektionen och i finska skolsektionen. Sektionerna ansvarar för respektive språkgrupp för utbildningsmöjligheterna för alla läropliktiga barn enligt deras ålder och förutsättningar. Sektionerna ansvarar också för förskolorna. Svenska sektionen ansvarar för Kimitoöns gymnasiums verksamhet.

 Suomenkielinen koulujaosto 2013-2016

Jäsenet:

 

Varajäsenet:

 

Marjaana Hoikkala, pj.

Kesk.

Teijo Pitkäranta

Kesk.

Taina Tilvis, varapj.

RKP

Sari Asplund

RKP (sit.)

Jyrki Penna

Kok.

Heidi Loukiainen

Kok.

Julius Viitanen

RKP

Meeli Jürisson

RKP

Paula Puikko-Laakso

VYT

Esti Ruutikainen

KD

Janne Kaumi

VYT

Ralf Lindroos

VL

Markku Räsänen

SDP

Jorma Leppänen

SDP

 

Peruspalvelulautakunta

2013-2016

Jäsenet:

 

Varajäsenet:

 

Niklas Guseff, pj.

RKP

Stefan Långström

RKP

Carola Antskog, varapj.

VYT

Jonna Lappalainen

VYT

Jörgen Lindroos

RKP

Pål Byman

RKP

Johanna Wikgren-Roelofs

RKP

Brita Wikgren

RKP

Elvi Johansson

RKP

Peter Fihlman

RKP

Mia Eklund

RKP

Siw Abrahamsson

RKP

Sven-Erik Kinos

VYT

Esti Ruutikainen

KD

Esko Antikainen

VL

Stig Österberg

VYT

Ingmar Forne

SDP

Knut-Mikael Hellbom

SDP

Peruspalvelulautakunta huolehtii kunnan sosiaali- ja terveyshuollon strategisesta johtamisesta sekä erikoissairaanhoidosta. Peruspalvelulautakunnan tulee, oman toimivaltansa puitteissa ja sen lisäksi, mitä sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädännössä ja muissa määräyksissä on määrätty, toimia fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallisen ympäristön edistämiseksi kunnassa.

 

 

 

 Tekninen lautakunta 2013-2016

Tekninen lautakunta on vastuussa teknisestä hallinnosta sekä yhdyskuntatekniikka-, kaavoitus- ja kiinteistöyksiköistä.

Jäsenet:

 

Varajäsenet:

 

Daniel Wilson, puh.joht.

RKP

Barbro Gustafsson

RKP

Rune Friman, varapuh. joht.

VYT

Malin Lindholm

VYT

Ingrid Hagman

RKP

Bjarne Gröning

RKP

Brita Drugge

RKP

Cathina Wretdal-Lindström

RKP

Helena Fabritius

RKP

Kerstin Lindholm

RKP

Harri Kaitala

Kesk.

Hans Franzen

Kesk.

Kim Viljanen

VYT

Hans Gustafsson

VYT

Henna Jäntti

VYT

Gunnevi Lindén

VYT

Johan Sundqvist

SDP

Börje Ström

SDP

Jaosto

Daniel Wilson, ordf.

RKP

Harri Kaitala

Kesk.

Helena Fabritius

RKP

Brita Drugge

RKP

Rune Friman

VYT

Henna Jäntti

VYT

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta  2013-2016

Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta hoitaa valvontayksikköä (rakennus- ja ympäristövalvonta).

Jäsenet:

 

Varajäsenet:

 

Henry Engblom, puh.joht.

RKP

Kim Ginman

RKP

Gunilla Awellan, varapj.

V

Catrine Huhta

V

Anna-Lisa Rosenqvist

RKP

Sonja Salovius-Laurén

RKP

Britt-Marie Sundblom

RKP

Hanna Vuorio

RKP

Anders Nordell

RKP

Sture Holmström

RKP

Kim Wendelin

RKP

Anders Backman

RKP

Eija Lang

V

Johanna Kaakkinen

V

Kristian Ek

VYT

Peter Viljanen

VYT

Bo Vilander

SDP

Markku Räsänen

SDP

 

Vesihuoltolaitoksen johtokunta

Vesilaitoksen johtokunta vastaa Kemiönsaaren vesiliikelaitoksesta.

Jäsenet:

(RKP) Daniel Wilson

puh.joht.

Kia Lundqvist

(VYT)Veijo Lücke

varapuh.joht.

Madelene Häggman

(RKP) Brita Drugge

 

Jörgen Törnqvist

(VYT) Malin Lindholm

 

Rune Friman

Lars Nummelin

 

 

 

 

 

 Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta 2013-2016

Jäsenet:

 

Varajäsenet:

 

Rabbe Lindblom, pj

VYT

Leila Larrio

VYT

Thomas Lindroth, v.pj

RKP

Gun Hoikkala

RKP

Cecilia Fredriksson

RKP

Kristian Ginman

RKP

Kristian Lindroos

RKP

Robert Broman

RKP

Olli Vesalainen

KESK

Heikki Virtanen

KESK

Yvonne Lönnström

RKP

Anette Nordell

RKP

Jenna Moberg

VYT

Rabbe Granroth

VYT

Marika Parkkomäki-Willberg

VL

Madelene Häggman

VL

Anitra Bohman

SDP

Liisa Mietola

SDP

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan toimialaan kuuluvat kulttuuritoiminta, urheilutoiminta, nuorisotyö ja elokuvateatteritoiminta. Lautakunnan tehtäviin kuuluu myös seurojen ja yksityishenkilöiden harjoittaman toiminnan tukeminen.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta äätää myös seuraavissa asioissa:
1. vastaa kunnan urheilukentistä, uimarannoista sekä hoitaa kunnan urheilutilojen vuokraamisen seuroille ja yksityishenkilöille
2. koordinoi kunnan kulttuuritoimintaa yhdessä yhdistysten, kulttuurin ja taiteen harjoit-tajien sekä muiden kunnan yksikköjen kanssa

Keskusvaalilautakunta 2013-2016

Jäsenet:

 

Varajäsenet:

 

Leif Byman, pj.

RKP

Lea Räisänen

Vihr

Carola Antskog, varapj.

VYT

Helena Pohjavirta

kok

Antti Hakanen

C

Arno Liukkonen

KD

Ilse Hellström

VF

Berit Suomi

PS

Börje Salonen

SDP

Anders Nordell

RKP

 

 

Olavi Saarinen

SDP

 

 

 

 Saaristolautakunta 2013-2016

Jäsenet:

 

Varajäsenet:

 

Henry Engblom, pj

RKP

Sixten Laine

 

Pirjo Hoffström, v.pj.

 

Kaj Brunström

 

Andrea Granroth

 

Patrik Örtendahl

 

John Rehn

 

Maria Sjöberg

 

Jenny Örnell-Backman

RKP

Trygve Örnell

 

Peter Fihlman

RKP

Elvi Johansson

RKP

Berndt Löfberg

 

Anna-Lisa Rosenqvist

RKP