Puheenvuorot, aloitteet ja mietinnöt

Keskusta.fi / Varsinais-Suomi / Suomeksi / Kunnat / Naantali / Puheenvuorot, aloitteet ja mietinnöt

Valtuustoaloite 7.10. 2019

 

VISIO NAANTALIN OMASTA RENGASREITISTÄ

Naantalilla on paljon kunnianhimoisia tavoitteita tulevaan, mm.  visio Luonnonmaasta 2030. On hyvä, että tulevasta on jonkinlainen hahmotelma tai idea, jotta saadaan pohjaa tulevia päätöksiä varten ja tulevilla päättäjillä on jotain selkänojaa päätöksiä varten. Suuntaviivoja tulee olla, jotta vältytään päämäärättömältä ja tempoilevalta päätöksenteolta. Lisäksi ideoita tulee olla paljon, joista valitaan toteuttamiskelpoisimmat. Tänä päivänä hurjaltakin kuulostava idea voi olla tulevaisuudessa toteuttamiskelpoinen.

 

Aloitteeni pohjautuu siihen perusolettamukseen, että Pienen rengastien kevyen liikenteen väylä on valmis aina Röölään asti, koska kyseistä kevyen liikenteen väylää pidän ensisijaisena hankkeena, mutta kehitys ei saa pysähtyä siihen.

 

Ehdotan, että kaupunki laatii suunnitelman, VISION NAANTALIN OMASTA RENGASREITISTÖSTÄ. Matkailukauden pidentämiseksi reitistö tulee laatia niin, että se on mahdollista tehdä viikonlopun aikana. Reitti voisi kulkea vaikkapa Merimaskusta Livonsaaren kautta Teersaloon, josta matka jatkuisi Palvan kautta Velkuanmaalle. Seuraava etappi voisi olla Pakinaisten kautta Ruotsalaisiin ja eteenpäin aina Haapalaan tai Röölään. Naantalin oma rengasreitti palvelisi erityisesti pyöräilijöitä, huomioiden erityisesti sähköpyörien kehitys. Eri reittivaihtoehtoja olisi patikkamatkailijoille,  maastopyörälijöille tai vaikkapa polkujuoksijoille. Melojillekin omia reittivaihtoehtojia löytyy lukuisia. Vaikkapa melontareitti Otavan ympäri.

 

 Kuljetukset voitaisiin hoitaa Velkualta Pakinaisiin paikallisten yrittäjätoimintana. Yksi vaihtoehto voisi olla siirtyminen melomalla suuntaan tai toiseen. Reitin varrella olisi erilaisia aktiviteettejä, vaikkapa maastopyöräreitti tai rata saaristomaisemissa omine erityispiirteineen. Erilaisia ideoita löytyy varmasti lukuisia.

Vision laatiminen tapahtuisi työpajoissa, johon osallistuisi luottamushenkilöitä, saariston yrittäjiä, saariston asukkaita sekä saaristohenkisiä yrittäjiä. Mikä tärkeintä, kaikki tapahtuisi tietysti yhteistyössä paikallisten asukkaiden kanssa. Ideat annetaan paikallisten asukkaiden ja yrittäjien käyttöön. Toivottavasti mukaan saadaan uusiakin yrittäjiä.

Yksi iso haaste olisi ainakin patikkareitin ja maastopyöräreitin rakentamisessa, jotka nojautuisivat isolta osin yksityisiin maanomistuksiin.  

Mutta aloitteen tarkoitus onkin visioida tulevaa. Luodaan paljon ideoita, toteutetaan ne, jotka ovat mahdollisia ja toteuttamiskelpoisia. Luodaan uutta, hahmotellaan ja kehitellään. Syntyykö tulevaisuudessa saariston oma Karhunkierros, jää nähtäväksi…


Jari-Antti Hörkkö

______________________________________________________________


VALTUUSTOALOITE 29.4.2019

Puutiaiset ja niiden levittämä puutiaisiaivotulehdus tulee todennäköisesti leviämään ilmaston lämpenemisen myötä. Naantalin läheisyydessä erityisesti Parainen kuuluu taudin riskialueisiin ja siellä se kuuluu rokotusohjelmaan. On oletettavaa, että puutiaisaivotulehdus tulee leviämään Naantalin alueelle varsinkin kaupunkimme saaristo-osiin. On totta, että tautitapauksia ei ole kaupungissamme kuin yksittäisiä tapauksia, mutta nyt meillä olisi tilaisuus olla kerrankin askeleen edellä. Jokainen tautitapaus on kustannus kaupungille ja ennen kaikkea henkilökohtainen tragedia. Asiaan on kuitenkin olemassa ratkaisu, TBE-rokotus.

 

Lainaus THLn sivuilta:

”TBE-rokotusta kannattaa harkita, jos yli neljän viikon ajan liikkuu erityisen paljon sellaisella alueella, jossa puutiaisaivotulehduksen ilmaantuvuus on 1-5 tapausta 100 000 asukasta kohden ja tapauksia on esiintynyt kahtena peräkkäisenä vuonna tai vähintään 2 tapausta yhtenä vuonna. Tällaisia kuntia ovat esimerkiksi Naantali, Raasepori ja Kirkkonummi.”

 

Esitän, että kaupunki selvittää kustannukset ja mahdollisuuden aloittaa vaiheittain rokotukset erityisesti kaupungin saaristoalueille. Rokotus voitaisiin toteuttaa niin, että ensimmäisessä vaiheessa rokotettaisiin esim. Aaslan saaren asukkaat. Asukkaille tarjottaisiin kolmen rokotuksen perussarja. Tehosterokotukset jäisivät asukkaan omalle vastuulle. Kahden vuoden kuluttua seuraisivat Airismaan asukkaat sekä vakituisesti suurilla saarilla asuvat. Näin ollen olisi tilaisuus ja aikaa seurata tautia levittävien puutiaisten esiintymisalueita. Lisäksi kustannuspaine jakautuu pidemmälle aikavälille. Tämän jälkeen tehdään päätöksiä mahdollisista tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Aloitteessa ollaan tietoisia siitä, että rokote ei estä puutiaisen tarttumista ihmiseen sekä siitä, että rokote ei suojaa borrelioosilta.

 

Naantalissa 29.4.2019

__________________________________

Jari-Antti Hörkkö

______________________________________________________________
Ryhmäpuheenvuoro asuntomessuista 26.2.2018

Asuntomessujen hakeminen on saanut aikaan paljon keskustelua, kuten kuuluukin. Kysymyksessä on hanke, joka seuraavat neljä vuotta sitoo melkoisen määrän henkisiä ja taloudellisia resursseja, ja on Naantalin mittasuhteissa hanke, jonka ympärille kuuluukin reipas keskustelu. Hanke on siinä mielessä erikoinen, ettei sitä yksisilmäisesti voi arvioida sen paremmin oikeaksi kun vääräksikään. Edessämme on investointi, jonka kulut on helppo laskea, mutta tulojen muodostuminen on monimutkaisempi kysymys.

Eilisessä Turun Sanomissa  aluetutkija Timo Aro kirjoitti muuttovoiton kohdistumisesta entistä harvempiin kuntiin ja kaupunkeihin. Muuttoliikkeen sinänsä ennustetaan kiihtyvän, ja kohdistuvan entistä enemmän Kaupunkiseuduille. Mutta tätä asiaa voi myös tarkastella muusta kun yleisestä näkökulmasta. Mikä on yhteistä kunnille ja kaupungeille jotka ovat muuttovoitosta nauttineet.

Ainakin yksi yhteinen tekijä on se, että asukaslukuaan kasvattaneet kunnat ja kaupungit ovat tehneet jättimäisiä ja rohkeita investointeja ja suunnitelmia elinvoimansa lisäämiseksi. Tampereen ja Turun suuret hankkeet ja suunnitelmat eivät ole muuttovoiton ja työpaikkojen näkökulmasta olleet turhia. Asuntomessuhanke voi Naantalin mittakaavassa olla samalla tavoin positiivisuutta, asukaslukua ja työpaikkoja kasvattava hanke. Vaikka messuhanke ei suoranaisesti toisi meille kaipaamiamme lapsiperheitä, sen aikaansaama positiivinen vire niitä varmasti tuo.

Naantalin Imagon säilyttäminen on ollut meille keskeinen puheenaihe, kun strategioita ja suunnitelmia on laadittu. Voidaan kysyä, onko säilyttäminen riittävä tavoite, vai pitääkö imagoa parantaa selvästi, ja minkälainen investointi siihen tarkoitukseen on riittävä. Asuntomessut eivät varmasti tätä ratkaise, mutta neljän vuoden positiivisella julkisuudellakin on kiistaton osansa mielikuvan luomisessa. Ihmiset arvostavat  paikkakuntia joissa ollaan rohkeita ja katsotaan pidemmälle tulevaisuuteen.

Asuntomessujen taloudellisista vaikutuksista on aikaisemmilla messupaikkakunnilla tehty selvityksiä, ja niiden mukaan messujen tuomat välilliset tulot järjestävälle kunnalle ovat olleet miljoonaluokkaa. Kysymyksessä voi siis myös olla paikallisille yrittäjille merkittävä tulonlähde, ja varmasti myös työpaikkoja ja positiivista pöhinää luova merkitys. Olemme monesti puhuneet yritysmyönteisyydestä ja yritysilmapiiristä, ne eivät parane puhumalla vaan päättämällä ja tekemällä. Pienet yritykset ovat tutkimustenkin mukaan hyviä työllistäjiä, ja sitäkään mahdollisuutta ei kannattaisi hukata.

Taloudellinen investointi messuihin on Naantalille kiistatta suuri. Mutta voidaan kysyä mikä investointi on riittävä säilyttämään meidät kehittyvänä ja vetovoimaisena kuntana. Investoinnissa on kuitenkin lieventäviä seikkoja, Luonnonmaa on joka tapauksessa jatkossa se suunta jonne Naantali laajenee, kunnallistekniikkaan investoiminen on pahimmillaankin etupainotteinen meno, mutta kokonaan turhaksi se ei tule.

Kanavahanke saattaa olla talouden nykynäkökulmasta nyt liian kallis, mutta sekin mahdollisuus kannattaa tuleville sukupolville säilyttää. Tekniikka kehittyy ja kaupunki laajenee, kukaties jonakin päivänä kanavakin on ajankohtainen, kuussakin on kuitenkin käyty.

On aiheellista kysyä onko meillä jatkossa varaa kouluverkkoon  ja muihin hankkeisiin jos investoimme asuntomessuihin. Keskustan ryhmän näkökulmasta juuri asuntomessuhankkeen kaltaisilla toimilla me varmistamme jatkossa taloutemme kestävyyden. Uskon kysymys.

SoTe-uudistus vie kaupungilta paljon tehtäviä ja tulojakin pois. Kaupungille jää kuitenkin varhaiskasvatus, koulutus maankäyttö ja kaavoituksen tehtävät. Jotta nämä pystytään hoitamaan, meidän tulee huolehtia elinvoimamme riittävyydestä esimerkiksi asuntomessujen kaltaisilla hankkeilla.

Naantalin Matkailu ei varmasti kaadu vaikka asuntomessuja ei tulisikaan, mutta on ihan selvää että 120- 160.000 kävijää on suuri mahdollisuus myös Naantalin Matkailuyrittäjille ja koko elinkeinolle.

Asian valmistelu on ollut kova ponnistelu viranhaltijoille ja myös luottamushenkilöille. Valmistelussa esillä ollut vaihtoehtoinen malli antoi hyvää perspektiiviä päätöksen pohjaksi, ja siinä oli lukuisa hyviä asioita joita varmasti kannattaa jatkossa kehittää ja toteuttaa.

Herra puheenjohtaja, Keskustan ryhmä on käynyt messuaisan ympärillä lukuisa palavereita, ja mielipiteitä on ollut laidasta laitaan. Avoimen keskustelun ja Perusteellisen harkinnan jälkeen olemme päätyneet yksimielisesti kannattamaan asuntomessujen hakemista. Näemme hankkeen Naantalin tulevaisuuden kannalta suurena mahdollisuutena. Käsillä on hanke, jonka kustannukset tulevat eteemme nopeasti ja hyödyt vasta myöhemmin, näemme kuitenkin että meidän luottamushenkilöiden tehtävä on luoda uskoa tulevaisuuteen ja yhteiseen tekemiseen, ei ole onnea ilman työtä ja tuskaa.

Kuten aikaisemmin totesin, asian ympärillä on käyty värikästäkin keskustelua. Demokratian kannalta olemme oikeilla linjoilla kun keskustelua ja mielipiteitä on paljon, ja ne hyväksytään. Tämän kaltaiset suurta työpanosta ja uskoa vaativat mahdollisuudet muuttuvat hyviksi asioiksi jos kaikki yhdessä teemme työtä sen eteen.

Valmisteluun on käytetty ennätysmäisen paljon viranhaltijoiden panosta, ryhmämme puolesta esitän kiitokset mittavasta panoksesta.

Ja lopuksi puheenjohtaja, toivon että kaikki ovat valmiit hyväksymään valtuuston päätöksen on se mikä hyvänsä, ja sitten työhanskat käteen ja yhdessä töihin.