KUNTATAVOITTEET

Facebook_kansikuva_raisio.jpg

Raision Keskustan kuntatavoitteet
vuosille 2017 - 21

Keskusta puolustaa elinvoimaista kotikaupunkiamme

- kunnan ja maakunnan välisen yhteistyön on oltava  vahvaa, aktiivista ja asukkaita palvelevaa

- päätösvallan tulee olla itsenäistä ja lähellä  asuinkuntaamme

- eri elämäntilanteissa olevien kuntalaisten asuin- ja  elinympäristön tarpeet tulee huomioida joustavasti uusissa  ja päivitettävissä kaavoissa

Keskusta puolustaa lähipalveluita

- sote-palveluiden toimipisteiden tulee sijaita Raisiossa

- paikallisia monipalveluyhteisöjä ja niiden toimintaa tulee kehittää ja ylläpitää

Esimerkkeinä

 • 1. ja 2. luokkalaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

 • ikä – ja perheneuvolat

 • nuorison kohtaamispaikat ja harrastustoiminta

- kunnan tulee tukea asukkaiden, järjestöjen ja yhteisöjen aktiivisuutta

- kuntalaisten terveyden sekä toimintakyvyn ylläpitäminen  ja edistäminen tulee huomioida kaikessa päätöksenteossa

Keskusta puolustaa viihtyisää elinympäristöä

- virkistys- ja puistoalueet pidetään raisiolaisten käytössä ja niitä kehitetään edelleen

- liikunta- ja kulttuuripalvelut säilytetään hyvätasoisina ja niitä kehitetään edelleen

- kunnan tulee varmistaa monipuolinen ja riittävä  asuntotarjonta eri elämäntilanteissa oleville asukkailleen

Keskusta puolustaa elinvoimaista yritystoimintaa ja

tukee työllistymisen mahdollisuuksia

- Raisio elinkeinoelämän, työllistymisen ja yrittämisen  moottoriksi

- toimivien liikenneväylien kehittäminen, uusien  liikenneväylien luominen ja mm. Uudenkaupungin  junaradan käytön tehostaminen

 • Fölireittien ja vuorojen lisääminen, fölix-palvelun laajentaminen

 • Myllyn liikenneyhteyksien parantaminen Kuloistentien jatkeella Satakunnantielle

- elinvoiman ja kasvuvaran mahdollistaminen  monipuoliselle yritysrakenteelle

 • ammattiin valmistuvia kannustetaan ja tuetaan yrittäjyyteen

- vahva panostus nuorisotyöttömyyden ja syrjäytymisen  ennaltaehkäisyyn 

huolenpitoa huom..jpg


 ---------------------------------------------------

Jos olet samaa mieltä, tue Keskustan toimintaa!  

Vain vahvistuva Keskusta voi turvata kotikaupunkimme Raision itsenäisyyden ja sen hyvät lähipalvelut

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nykyinen valtuustöryhmä - valtuutetut ja varavaltuutetut:

  14367.01.jpg 

Merja Niemi sairaanhoitaja VALTUUTETTU


Erkki Haavisto.jpg

Erkki Haavisto,
agronomi. VALTUUTETTU


Mikko Kaamanen.jpg

Mikko Kaamanen,
metsätalousinsinööri. VARA

 

Rantala_Jukka-4660-Raisio – kopio (2).jpg 

Jukka Rantala, laatujohtaja.
VALTUUTETTU


      


Lauri Laukkanen.jpg

Lauri Laukkanen,
agrologi, VARA


 
Kalle Myllymäki.jpg

Kalle Myllymäki,
maahanmuuttopäällikkö
.
VARA