Kunnallisohjelmamme

Keskusta.fi / Varsinais-Suomi / Suomeksi / Kunnat / Sauvo / Kunnallisohjelmamme

Sauvon keskustan kuntavaaliohjelma 2017-2021 

ONNELLINEN JA YHTENÄINEN SAUVO

 

Kuntalain muutokset ja maakuntauudistus tulevat muuttamaan Sauvoa. Me keskustalaiset uskomme, että nämä muutokset ovat sauvolaisille hyväksi. Sauvo voi säilyä itsenäisenä ja me voimme yhdessä kehittää Sauvoa elinvoimaisena ihmisten yhteisönä. Sauvon Keskusta haluaa olla aktiivisesti muokkaamassa kunnan roolia uudessa tilanteessa. 
 
Uudistuksen täytäntöönpanossa uuden valtuuston on oltava valppaana valvomassa sauvolaisten etuja, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut säilyvät sauvolaisia lähellä, kun ne siirtyvät maakunnan järjestämisvastuulle vuonna 2019.


KOULUTUS JA SIVISTYS KANTAVAT LÄPI ELÄMÄN

• Sauvon koulu on terveellinen ja opetus säilyy laadukkaana
• Päiväkoti- ja perhepäivähoitopaikkoja riittää halukkaille
• Lapsille on tarjolla mielekästä tekemistä niin varhaiskasvatuksessa kuin iltapäiväkerhoissa
• Nuorisotyö tarjoaa kasvun ja vastuunottamisen paikkoja 
• Kirjasto säilyy Sauvossa ja sitä kehitetään monipuolisena kulttuurin paikkana
• Vapaan sivistystyön kursseja ja muita oppimisen mahdollisuuksia on tarjolla monipuolisesti 


ELINVOIMAISTA SAUVOA KEHITETÄÄN JATKUVASTI

• Sauvoa markkinoidaan hyvässä yhteistyössä kunnan, yrittäjien ja järjestöjen kanssa
• Sauvon brändin vahvistaminen edistää tonttikauppaa ja turismia
• Liikkumisen mahdollisuuksista huolehditaan tiestön kunnostuksella ja bussiliikenteen säilyttämisellä
• Kaavoituksella tuetaan kunnan elinvoimaa
• Kunnan hankinnoilla tuetaan aina mahdollisuuksien mukaan paikallista osaamista
• Parasta markkinointia ovat onnelliset asukkaat
• Kunnan taloudessa noudatetaan tiukkaa kulukuria, emme halua jättää velkataakkaa lastemme maksettavaksi


HUOLENPITOA NAAPURISTA, ENNALTAEHKÄISYÄ KAVERILLE

• Liikunta- ja kulttuuripalveluista pidetään huolta vireän yhdistystoiminnan kautta
• Kotiseutumuseon, teatteritoiminnan ja taide-elämän vaikutukset hyvinvointiin tunnustetaan
• Nuorisotyössä keskitytään syrjäytymisvaarassa olevien nuorten auttamiseen
• Sauvon arvokkaasta luonnosta pidetään huolta tarjoamalla ympäristö- ja jätteenhoidon koulutuksia ja tiedotuksia sekä tarjoamalla riittävästi mahdollisuuksia kierrätykseen
• Jokainen sauvolainen pitää huolta itsestään ja naapuristaan


ONNI ON YHTEISÖLLISYYTTÄ JA OSALLISTUMISTA

• Päätöksentekoon tarjotaan kuntalaisille tuoreita tapoja vaikuttaa myös vaalien välillä
• Sauvossa rohkaistaan erilaisiin yhteisöllisiin tempauksiin ja projekteihin
• Vapaa-ajan asukkaat ovat osa Sauvon yhteisöä