Keskustanuoret

Keskusta.fi / Varsinais-Suomi / Suomeksi / Me / Keskustanuoret

Keskustanuoret

nuorten_piirin_tunnus_pieni.jpg

Keskustanuorten Varsinais-Suomen piiri ry on Varsinais-Suomen alueella toimivien Keskustanuorten rekisteröityjen osastojen ja aluejärjestöjen muodostama piirijärjestö.

Piirin tarkoituksena on:

  • Herättää nuorten kiinnostusta itsensä sivistämiseen ja kehittämiseen, oman maailmankatsomuksensa rakentamiseen sekä yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttamiseen.
  • Kasvattaa nuorten vastuuntuntoa itsestään, muista ihmisistä ja ympäristöstä sekä kannustaa heitä osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnalliseen elämään.
  • Kasvattaa nuoria toimimaan kansanvallan kehittämiseksi ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi.
  • Kehittää nuorten elinoloja sekä edistää heidän koulutustaan, taloudellista toimeliaisuuttaan ja itseluottamustaan.
  • Toimia elämää ylläpitävän luonnon turvaamiseksi sekä lisätä nuorten aktiivisuutta elinympäristön viihtyvyyden lisäämiseksi.
  • Edistää nuorten terveitä elämäntapoja.
Toimiakseen päämääränsä mukaisesti Keskustanuorten Varsinais-Suomen piiri ry tarjoaa nuorille nuorkeskustalaisen poliittisen vaihtoehdon. Toimintaa ja ajattelua määrittävät keskustalainen inhimillinen ihmiskäsitys, jonka perusta on ihmisten välinen tasa-arvo riippumatta asuinpaikasta, varallisuudesta, sukupuolesta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, etnisestä taustasta tai elämäntavasta.

Keskustan politiikka on ympäristön ja ihmisen etujen yhteensovittamista yli sukupolvien kestävällä tavalla. Näiden periaatteiden ja lähtökohtien mukaisesti Keskustanuorten Varsinais-Suomen piiri ry:n on puututtava yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Nuorten positiivisia mahdollisuuksia on vahvistettava samalla kun elämän kipupisteisiin puututaan.

Linkkejä