Tietosuoja yhdistykselle

Huolenpitäjäpinssi-yläkuva.jpg

Yhdistys (ulkoistanut jäsentietojen ylläpidon puoluetoiminnanrekisteriin, jota piirijärjestö ylläpitää)
-    yhdistyksellä on velvollisuus pitää jäsenluetteloa ja huolellisesti turvata siinä olevat tiedot, sekä estää niiden joutuminen luvatta toisen osapuolen tietoon
o    entisten jäsenten tietoja ei saa säilyttää
-    nykyisten mallisääntöjemme mukaan paikallisyhdistyksen jäsenluetteloa hoitaa sihteeri
o    vireillä olevissa mallisäännöissä vastuuta esitetään jäsenvastaavalle, joka voi hoitaa yhdistyksessä myös toista toimea
-    yhdistyksen kuuluu kerätä jäsenestään tiedot Rekisteriselosteen mukaisesti
o    toteutetaan lähtökohtaisesti jäseneksi liittymisen yhteydessä
-    jäsenluettelon käsittely voidaan ulkoistaa yhdistyksen (rekisterinpitäjä) ja käsittelijän (esim. piirijärjestö tai puolue) kesken
o    voidaan päättää esim. syyskokouksen malliesityslistan jäsenrekisteri-kohdassa
-    yhdistyksellä on ns. oikeutettu etu lähettää viestejä jäsenelleen uutisten, laskutuksen (jäsenmaksu), muiden jäsenasioiden sekä toimintaa ja tapahtumia markkinoivien viestien merkeissä
-    muuhun tarkoitukseen jäsenen on pitänyt itse henkilökohtaisesti antaa suostumuksena
o    ns. perhevaltakirja ei ole henkilökohtainen suostumus
-    jäsenmaksu todistaa henkilön jäsenyyden – yli kaksi vuotta jäsenmaksunsa maksatta jättäneiden tietoja ei kuulu säilyttää

Täysin itsenäisesti jäsenluetteloaan pitävä yhdistys
-    yhdistyksellä on velvollisuus pitää jäsenluetteloa ja huolellisesti turvata siinä olevat tiedot, sekä estää niiden joutuminen luvatta toisen osapuolen tietoon
o    entisten jäsenten tietoja ei saa säilyttää
-    nykyisten mallisääntöjemme mukaan paikallisyhdistyksen jäsenluetteloa hoitaa sihteeri
o    vireillä olevissa mallisäännöissä vastuuta esitetään jäsenvastaavalle, joka voi hoitaa yhdistyksessä myös toista toimea
-    yhdistyksen kuuluu merkitä jäsenestään jäsenluetteloon vähintään täydellinen nimi ja kotipaikka
o    toteutetaan lähtökohtaisesti jäseneksi liittymisen yhteydessä
o    jäsenluetteloon voi merkitä ns. normaalit henkilötiedot kuten nimi ja yhteystiedot
-    yhdistyksellä on ns. oikeutettu etu lähettää viestejä jäsenelleen uutisten, laskutuksen (jäsenmaksu), muiden jäsenasioiden sekä toimintaa ja tapahtumia markkinoivien viestien merkeissä
-    muuhun tarkoitukseen jäsenen on pitänyt itse henkilökohtaisesti antaa suostumuksena
o    ns. perhevaltakirja ei ole henkilökohtainen suostumus
-    jäsenmaksu todistaa henkilön jäsenyyden – yli kaksi vuotta jäsenmaksunsa maksatta jättäneiden tietoja ei kuulu säilyttää