Sääntöuudistus ulottumaan paikallistasolle

Keskusta.fi / Järjestöaineisto / Sääntöuudistus ulottumaan paikallistasolle

Puolueen sääntömuutos hyväksyttiin Sotkamon puoluekokouksessa kesällä 2018. Nyt uudistusta viedään eteenpäin kunnallisjärjestöihin ja paikallisyhdistyksiin. Sääntöuudistuksen tavoitteena on kannustaa asiakeskeiseen toimintaan erityisesti paikallis- ja piiritasolla.

Yhtenä kentältä tulleena toiveena on ollut saada säännöt kuntayhdistyksille. Näitä koko yksittäisen kunnan alueella toimivia yhdistyksiä on entistä enemmän. Ne hoitavat samaan aikaan sekä kunnallisjärjestön tehtävät että toimivat paikallisena yhdistyksenä, johon jäsenet liittyvät. Nyt niitäkin varten on omat mallisääntönsä.

Tässä kerrotaan kädestä pitäen, miten sääntömuutos tulee hoitaa kunnallisjärjestössä tai paikallisyhdistyksessä. Kun kaikki uudistamiseen liittyvät vaiheet hoidetaan alusta alkaen oikein, homma saadaan menemään kerralla sujuvasti läpi ilman valituksia tai papereiden uudelleen käsittelyjä.

 

Yleistä

Keskustan sääntöuudistus lähti liikkeelle Seinäjoen puoluekokouksesta 2016. Tuolloin tehtiin päätös Keskustan järjestötyön kehittämisen jatkosta ja sääntöjen uudistamisesta.
Puoluehallituksen nimeämä järjestötyöryhmä laati ehdotukset puolueen, piirien, kunnallisjärjestöjen, paikallisyhdistysten ja kuntayhdistyksen mallisäännöiksi.

Ensimmäisenä uudistettiin puolueen säännöt, jotka hyväksyttiin Sotkamon puoluekokouksessa 2018. Tämän jälkeen puoluehallitus käsitteli ja hyväksyi piirin, kunnallisjärjestöjen, paikallisyhdistyksen ja kuntayhdistyksen säännöt syyskuussa 2018. Edellä mainitut säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 11.10.2018.

Uudet mallisäännöt löytyvät tästä:Sääntöjen muuttaminen on lähtenyt liikkeelle useasta tarpeesta. Puolueen jäsenkysely vuonna 2016 painotti järjestörakenteen kehittämistä muuttuneessa toimintaympäristössä. Sähköinen kokousosallistuminen tietoliikenneyhteydellä tai muulla teknisellä apuvälineellä on tehty myös mahdolliseksi. Lisäksi on ennakkotarkastettu kahdet erilliset mallisäännöt koskien kunnallisjärjestöä ja paikallisyhdistystä. Paikallisyhdistyksen on mahdollista siirtyä yhden kokouksen sääntömalliin.

Tässä sääntöuudistuksessa on nyt otettu käyttöön myös kuntayhdistyksen säännöt, jotka mahdollistavat kunnassa, niin päätettäessä, yhden yhdistyksen toimintamalliin siirtymisen.

Sääntöjen tehtävänä on varmistaa yhdistystoiminnassa kansanvaltainen päätöksenteko ja jäsenten tasavertaiset osallistumismahdollisuudet. Säännöillä ohjataan myös yhdistystä huomioimaan tärkeitä toiminnallisia asioita. Nämä asiat ovat olleet Keskustan sääntöuudistuksen tavoitteena.

Jäsenet ovat tämänkin sääntöuudistuksen keskiössä, jäsenellä on oltava mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnan toimintaan enemmän kuin kerran vaalikaudessa.

Keskustan sääntöuudistuksen tavoitteena on kannustaa asiakeskeiseen toimintaan erityisesti paikallis- ja piiritason toiminnassa. Otetaan kantaa lähiyhteisön asioihin koska ne kiinnostavat jäseniä ja kannattajia sekä niihin halutaan vaikuttaa. Asiakysymysten entistä suuremmalla korostamisella halutaan kuntien ja maakuntien keskustalaiset luottamushenkilöt runsaammin mukaan yhdistysten, kunnallisjärjestöjen ja piirien toimintaan.

Kokousten ja tapahtumien etukäteen tapahtuva ilmoittelu ja jälkikäteen uutisointi on edelleen tärkeä osa järjestötoimintaamme. Käyttäkäämme hyödyksi uudet viestintäkanavat, vanhoja  unohtamatta.

Samalla kun otamme käyttöön uudet mallisäännöt tulee meidän rakentavasti mutta kriittisesti arvioida järjestötoimintamme tilaa kauttaaltaan koko maassa.  

Jokainen Keskustan piiri koordinoi, että oman alueen kunnallisjärjestöissä käydään paikallisyhdistysten kanssa keskustelu sääntöuudistuksesta ja kartoitetaan mahdollisuus kuntayhdistyksen perustamiseen. Samassa yhteydessä käydään läpi jäsenmaksutason- ja perinnän tilanne sekä jäsenluetteloiden päivittäminen paikallisyhdistyksissä ja tarvittaessa sovitaan niiden osalta jatkotoimenpiteet.  Tässä työssä ovat täysillä mukana niin piiritoimistot kuin puoluetoimisto.

 

Sääntöjen muuttaminen käytännössä

Kunnallisjärjestöjen ja paikallisyhdistysten sääntöjen muuttaminen tapahtuu käytännössä seuraavasti:

Säännöt päätetään aina yleisessä kokouksessa, jonka valmistelee johtokunta/hallitus.

Hallitus tutustuu ennakkotarkastettuihin mallisääntöihin ja vertailee niitä voimassa oleviin sääntöihin. Sääntöjen muuttaminen tulee tehdä voimassa olevien sääntöjen mukaan.
On tärkeää tarkistaa voimassa olevista säännöistä, miten sääntöjä muutetaan.

Johtokunta/hallitus kutsuu koolle yleisen kokouksen, jossa päätetään sääntömuutoksesta. Kutsussa on mainittava, että kokouksessa käsitellään sääntömuutosasia. Yhdistyksen säännöt määräävät, miten ja missä ajassa kokous on kutsuttava koolle.

Kokouskutsussa tulee olla seuraavat asiat:

Yhdistyksen nimi, mistä kokouksesta on kysymys, kokouspaikka ja -aika, kokouksessa käsiteltävät asiat (mainittava yhdistyksen sääntöjen muuttaminen), kutsun antamisaika ja – paikka sekä kutsun antaja.

Vaihe 1:
Hallituksen/Johtokunnan kokous valmistelee

Esimerkki kokouskutsusta:

”Keskustan Myrskylän paikallisyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous Myrskylän säästöpankin kokoustiloissa ke 22.2.2019 klo 18.30, os. Keskustie 1, Myrskylä.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi yhdistyksen sääntömuutos.
Myrskylä 12.2.2019. Johtokunta/Hallitus.”


Hallitus täyttää mallisääntöjen 1§:ssä olevat avoimet kohdat. Paikallisyhdistyksen nimi täytetään esim. muotoon Keskustan Myrskylän paikallisyhdistys r.y.. Muissa kuin virallisissa yhteyksissä paikallisyhdistyksestä voidaan käyttää nimeä Myrskylän Keskusta.

Kunnallisjärjestön nimi 1§:ssä täytetään esim. muotoon Keskustan Porin kunnallisjärjestö r.y. Muissa kuin virallisissa yhteyksissä kunnallisjärjestöstä voidaan käyttää nimeä Porin Keskusta.

Kuntayhdistyksen nimi 1§:ssä täytetään esim. muotoon Keskustan Keravan kuntayhdistys r.y.

Muissa kuin virallisissa yhteyksissä kuntayhdistyksestä voidaan käyttää nimeä Keravan Keskusta.

Kuntayhdistyksen säännöt otetaan käyttöön, jos kunnassa ei ole kunnallisjärjestöä!

Hallitus/johtokunta esittää yleiselle kokoukselle ennakkotarkastettujen mallisääntöjen hyväksymistä.

Vaihe 2:
Yleinen kokous, päätös sääntömuutoksesta

Yleisen kokouksen esityslistalla omana kohtana sääntömuutos
Sääntömuutos on päätösasia, joka tulee käsitellä seuraavasti:
A.  Asian esittely
B.  Keskustelu
C.  Keskustelun päättäminen
D.  Ehdotusten toteaminen
E.  Äänestysjärjestyksen laatiminen
F. Äänestystavasta päättäminen
G. Äänestys ja äänten laskeminen
H. Äänestyksen tuloksen julkistaminen ja vahvistaminen
I.  Päätös
J.  Asian julistaminen loppuun käsitellyksi

Monesti käy niin, että esitetyt mallisäännöt hyväksytään sellaisenaan, jolloin edellä kuvatut vaiheet E-H ohitetaan.

Yhdistyksen voimassa olevissa säännöissä on yleensä pykälä, jossa on mainittu, miten yhdistyksen säännöt muutetaan. Yhdistyslain mukaan vaaditaan 3/4 osan enemmistö, useimpien yhdistysten säännöissä on vähintään 2/3 osan enemmistö.

Vaihe 3:

Yleisessä kokouksessa hyväksytystä sääntömuutoksesta tehdään muutosilmoitus Patentti- ja Rekisterihallitukselle. Ennakkotarkastettujen mallisääntöjen muutosmaksu on PRH:n sähköisessä liittokaistapalvelussa 35 euroa, jos mallisäännöt hyväksytään sellaisenaan esitetyllä tavalla. Mikäli ennakkotarkastettuihin sääntöihin tehdään muutoksia, on muutosmaksu 85 euroa.

Yhdistysrekisterin käsittelymaksut muuttuvat 1.7.alkaen, päivitetty hinnasto löytyy PRH:n nettisivuilta.

Jos ennakkotarkastetut säännöt hyväksytään tarkastetussa muodossa, uudet säännöt voidaan ottaa yhdistyksen päätöksellä sisäiseen käyttöön välittömästi. Muussa tapauksessa uudet säännöt astuvat voimaan vasta, kun muutos on käsitelty PRH:ssa ja merkitty viranomaisen toimesta yhdistysrekisteriin.

Kokouksen jälkeen säännöt on mahdollista rekisteröidä nopeasti  PRH:n sähköisessä liittokaistapalvelussa

Palvelun osalta on omat ohjeet, jotka löytyvät tästä alta.


Ohjeessa on myös PRH:n asiakaspalvelun puhelinumero, joka auttaa tarvittaessa sääntöjen rekisteröinnissä.
PRH:n liittokaistapalvelu on käytössä vielä kesän ajan. Syyskuusta 2019 alkaen Keskustan jäsenyhdistysten ennakkotarkastukseen perustuvat sääntömuutokset tulee toistaiseksi tehdä paperilla PRH:lle.

Koska ennakkotarkastukseen perustuvan sääntömuutoksen tekeminen tulee sähköisesti mahdolliseksi vasta myöhemmin, veloitetaan niistä paperilla tehtyinä vain sähköisen ilmoituksen käsittelymaksu.

Ohjeet ovat saatavissa myös omasta piiritoimistosta tai puoluetoimistolta.


_______________
Lisätietoa mallisääntöjen käyttöönotosta saa piirin toiminnanjohtajalta tai puoluetoimistosta järjestöpäällikkö
Pekka Reposelta puh.050 4444 888.