267

Anna-Maija Sipiläinen

Etelä-Karjalan hyvinvointialue, Lappeenranta
palvelupäällikkö, sosionomi YAMK, 55