226

Henna Jääskeläinen

Etelä-Karjalan hyvinvointialue, Lemi
apulaisjohtaja, asiantuntija, 40

Olen työelämän ja hyvinvoinnin asiantuntija, jolla on yli 18 vuoden työkokemus esihenkilönä toimimisesta ja johtamisesta sosiaali- ja terveysalalla niin yritys-, järjestö- kuin julkisen sektorin toimialoilla. Koulutukseltani olen Sosionomi (AMK), lähihoitaja ja suorittanut Johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET). Tammikuussa jatkan opintojani Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla (Ylempi AMK) -koulutuksen parissa. Tällä hetkellä toimin apulaisjohtajana ja asiantuntijana MIELI Etelä-Karjalan mielenterveys ry:ssä ja Hyvä Mieli! - Mielenterveyden edistäminen kunnissa hankkeessa, jota toteutamme yhdessä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten kanssa. Minulla on kokemusta eri järjestöjen ja yhdistysten vapaaehtoistyöstä ja hallitustyöskentelystä. Asun perheeni kanssa Lemillä ja kotoisin olen Lappeenrannasta. Ehdokasnumeroni on 226

Vaaliteemat

Vahvistetaan mielen hyvinvoinnin palveluita alueen jokaisessa kunnassa

Mielenterveys on voimavara, mikä kuuluu meille kaikille (Mieli ry.) Pääosin me voidaankin hyvin, mutta moni meistä toivoo, että haasteiden edessä apu olisi helposti ja nopeasti saatavilla sekä mahdollisimman lähellä. Meillä Etelä-Karjalassa onkin erityisen tärkeää panostaa mielenterveysongelmien ehkäisemiseen ja palveluiden saatavuuteen alueen jokaisessa kunnassa.

Aluevaltuustossa päätetään hyvinvointialue – ja palvelustrategiasta, kuten palveluverkoston periaatteista. Siinä keskeisin tehtävä on taata mm. kattavat matalankynnyksen mielenterveyspalvelut jokaiseen kuntaan jokaiselle väestöryhmälle.

Kaikessa päätöksenteossa onkin pidettävä kirkkaana mielessä vaikutukset mielenterveyteen ja hyvinvointiin. Vahva mielenterveysosaaminen on ihan keskeisin taito tulevan hyvinvointialueen päätöksenteossa.

Huolehditaan henkilöstön työoloista ja työssäjaksamisesta

Turvalliset ja hyvät työolot, laadukas johtaminen sekä mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön lisäävät henkilöstön työssä jaksamista ja hyvinvointia sekä alan houkuttelevuutta. Koulutetulla henkilöstöllä, riittävällä hoitajamitoituksella ja kohtuullisella asiakasmäärällä varmistetaan potilasturvallisuus ja taataan mahdollisuus asukkaiden laadukkaaseen sekä mielekkääseen elämään.

Turvataan lähipalvelut

Moni meistä toivoo, että haasteiden edessä apu olisi helposti ja nopeasti saatavilla sekä mahdollisimman lähellä. Alueen jokaisen kunnan asukkaat tarvitsevat perusterveydenhuollon palvelut lähipalveluina jatkossakin ja matalankynnyksen ennaltaehkäisevien sekä terveyttä edistävien palveluiden saatavuutta tulee lisätä. Ennaltaehkäistään sairauksien synty, silloin niitä ei tarvitsisi hoitaa. Avun hetkellä jokainen ihminen ansaitsee tulla hoidetuksi mahdollisimman nopeasti.