261

Kirsi Rehunen

Etelä-Karjalan hyvinvointialue, Taipalsaari
varhaiskasvatuksen opettaja, kirjailija, 57

Työskentelen Taipalsaarella esiopetuksen opettajana. Valmistuin varhaiskasvatuksen opettajaksi Joensuun yliopistosta 1988. Olen puoliso ja kolmen aikuisen lapsen äiti ja aktiivinen järjestötoimija Martoissa ja OAJ: Taipalsaaren paikallisyhdistyksessä sekä Taipaleen srk kirkkovaltuustossa ja
-neuvostossa. Olen Taipalsaaren kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja.
Etelä-Karjalan asukkaiden hyvinvointi ja alueemme elinvoima ovat minulle tärkeitä. Hyvä yhteistyökyky, elämänkokemus sekä työkokemus antavat ymmärrystä. Jos saan luottamuksesi aluevaltuustoon, lupaan tehdä ahkerasti töitä ja pitää huolta että uudistuksesta tulee paras mahdollinen meille kaikille. Ollaan yhteydessä!

Vaaliteemat

Tehdään Etelä-Karjalan hyvinvointialueesta houkutteleva työpaikka

Etelä-Karjalan väestö ikääntyy ja lähi- sekä digipalveluja tarvitaan. Työntekijöistä tulee pitää erinomaista huolta! "Alalla on rekrytointiongelma, jota ei ratkaista muuten kuin työn määrän, työnkuvan ja palkkauksen kuntoon hoitamisella. Ammattitaitoista hoitohenkilöstöä on olemassa ja alalle hakeudutaan, jos työolot ovat kunnossa. Lähi- ja sairaanhoitajien määrä ei ole noussut vanhuspalveluissa lakiuudistuksen jälkeen, vaikka lisähoitajien palkkaamiseen on annettu tarvittava rahoitus (THL

Palvelut ja hoiva lähelle ihmisiä!

Ikääntyvät sekä lapset tarvitsevat erilaista apua arjen tilanteissa. Jokaisen Etelä-Karjalan ihmisen tulee saada tarvittaessa moniammatillista apua hyvinvointinsa tueksi.

Tiedät minne soitat ja saat vaivatta apua.

Etelä-Karjalan asukkaista pidetään huolta ja he tietävät minne ottaa yhteyttä kun tarvitsevat terveyden- tai sairaudenhoidon palveluja. Yhteydenotto ja avunsaantiin hoituu kaiken ikäisiltä vaivatta.