224

Teija Immonen

Etelä-Karjalan hyvinvointialue, Imatra
tuntiopettaja, luonnontieteiden kandidaatti, 60

Ihmisten hyvinvointi on minulle tärkeää, toiminhan lasten ja nuorten opettajana koulumaailmassa sekä laulunopettajana kaikenikäisten parissa. Lisäksi toimin musiikkialan yrittäjänä sekä opettaen että konsertteja järjestäen.
Alkujaan olen pohjoiskarjalainen. Elämä kuljetti Pyhäselästä Kuopioon, Helsinkiin, Vantaalle ja Luxemburgiin, josta muutin Imatralle yli 20 vuotta sitten. Työurani pitkäkestoisimpia tehtäviä ovat olleet atk-suunnittelija, käräjäoikeuden sihteeri, Euroopan parlamentin virkamies, asiantuntija, opettaja ja yrittäjä. Koulutukseltani olen laskentatoimen yo-merkonomi, luonnontieteiden kandidaatti ja yrittäjä. Tällä kokemuksella varustettuna minulla on moniin asioihin laajaa näkemystä, johon yhdistettynä systemaattinen ja perusteellinen toimintatapani muodostavat hyvän lähtökohdan myös Etelä-Karjalan hyvinvointialueen asioiden hoitamiseen.
Neuvottelutilanteissa ja kirjallisessa viestinnässä olen selkeä ja johdonmukainen. Osaan kuunnella ja uskallan ottaa kantaa asioihin ja olen sekä esiintymis- että kielitaitoinen. Selvitän perusteellisesti niiden asioiden taustat ja syy-seuraussuhteet, joihin milloinkin paneudun. Sen jälkeen työstän asioita sekä oman ymmärrykseni puitteissa että sidosryhmiäni apuna käyttäen. Juuri tällä tarmokkuudella, sitkeydellä ja osaamisella haluan hoitaa Etelä-Karjalan hyvinvointialueen asioita.

Vaaliteemat

Sosiaali- ja terveyspalvelut lähipalveluina

Asiakkaan lähellä sijaitsevat sosiaali- ja terveyspalvelut parantavat palveluiden saavutettavuutta kaikkien palveluita tarvitsevien osalta. Myös aukioloajoilla on merkittävä vaikutus palveluiden saavutettavuuteen. Palveluiden keskittäminen tuntuu houkuttelevalta kustannussyistä, mutta se aiheuttaa kustannuksia asiakkaille, kun palvelua pitää lähteä hakemaan kauempaa, jos jaksaa ja siihen pystyy. Palvelua kulloinkin tarvitsevan pitää sitä saada mahdollisimman helposti ilman kielimuureja, jotta potilasturvallisuus ei vaarannu ja asiakas saa oikeaa apua mahdollisimman pian.

Lasten ja nuorten palveluja kouluihin

Lasten ja nuorten palvelujen saatavuus kouluissa helpottaa ongelmien ennaltaehkäisyä. Tarvittaessa palveluiden pitää ulottua perhetyönä kotiin asti riittävän aikaisessa vaiheessa.

Tukea omaishoidolle

Omaishoitajana työskentely on vaativa ja vastuullinen tehtävä. Omaishoitajilla on oikeus vapaapäiviin, joiden aikana heidän pitää voida luottaa siihen, että hoidettava on turvallisen sijaishoitajan hoidossa tai turvallisessa hoitopaikassa. Yksi sijaishoidon muoto on perhehoito, jota kehittämällä sitä voitaisiin käyttää entistä enemmän joko hoitajan tai hoidettavan kodissa tehtävänä sijaishoitomuotona.