343

Anna-Liisa Lyytinen

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Nurmijärvi
terveydenhuollon maisteri, 66

Olen 66 v. sosiaali-ja terveydenhuollon asiantuntija toimittuani alalla yli 40 vuotta ja siitä ajasta yli 30 vuotta erilaisissa johtamistehtävissä Helsingin kaupungilla. Olen toiminut tulosyksikköjohtajana, osastopäällikkönä, kuntoutuksen osaamiskeskuksen johtajana ja palvelualuejohtajana. Valtakunnallisen vanhustenhuollon johtaja -palkinnon sain v.2017. Jäin eläkkeelle kaksi vuotta sitten. V.2021 pääsin varavaltuutetuksi ja olen toiminut Nurmijärven hyvinvointilautakunnan puheenjohtajana ja keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valtuustossa jäsenenä. Koulutukseltani olen erikoissairaanhoitaja, terveydenhuollon maisteri, eMBA. Perheemme on asunut Nurmijärvellä vuodesta 1984. Kaksi aikuista lasta ovat muuttaneet pois kotoa ja elelemme miehen kanssa kaksin pienellä tilallamme. Lastenlasten hoitaminen, ulkoilu, käsityöt ja kirjat kuuluvat vapaa-aikaan. Myös raviurheilu ja ratsastus ovat lähellä sydäntäni.

Vaaliteemat

Pääsy perusterveydenhuollon palveluihin on turvattava Nurmijärvellä

Palveluihin pääsyä on nopeutettava ja sujuvoitettava. Takaisinsoittopalvelut ja kuvalliset palvelut, niitä käyttäville, on organisoitava toimiviksi.

Lähipalvelut omassa kunnassa

Lähipalveluina on tarjottava terveyskeskuspalveluja, joita ovat neuvolapalvelut, kouluterveydenhuollon palvelut, avosairaanhoidon palvelut, fysioterapiapalvelut, hammashoidon palvelut ja kiireellisen hoidon vastaanotto. Sosiaalihuollon lähipalveluja ovat vanhus- ja vammaispalvelut.

Hyvinvoinnin edistämisen ja sairauksien ehkäisyn palvelut yhteistyössä hyvinvointialueella

Palvelut pitää suunnitella uudelleen Uudenmaan hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen yhteistyössä. Palveluja pitää kohdistaa tehokkaammin yksittäisille ihmisille.