352

Anna Pulkkinen

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Järvenpää
terveydenhoitaja, 46

Olen koulutukseltani terveydenhoitaja ja toiminut vuodesta 2002 lähtien työterveyshoitajana yksityisellä palvelusektorilla. Olin keväällä 2021 ensimmäistä kertaa ehdolla kuntavaaleissa ja sain 1. varavaltuutetun paikan. Lisäksi olen Järvenpään kaupungin hyvinvointilautakunnan jäsen. Aluevaaleissa olen ajamassa koko Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asukkaiden asioita, eli Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan.

Vaaliteemat

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueesta alueen houkuttelevin työpaikka

Hoitajien ja lääkäreiden työhyvinvointi on koko hyvinvointialueen asukkaiden hyvinvointia. Henkilöstön jaksamisesta on huolehdittava ja heitä on kuunneltava entistä paremmin. Hoitajien ja lääkäreiden jaksaminen on varmistettava hyvällä johtamisella, riittävällä työntekijäresurssoinnilla ja työntekijöiden kuulemisella. Omaan työhön on voitava vaikuttaa. Esimiestyöhön on panostettava. Työhyvinvointia tarkastettava säännöllisesti henkilöstökyselyillä.

Nopea hoidon tarpeen arvio

Kun terveyteen liittyvä huoli syntyy, on itselle luontevimmalla tavalla (puhelimella tai netin kautta) saatava saman vuorokauden sisällä yhteys hoitajaan. Tässä on paljon parannettavaa. On varmistettava nopea hoidon tarpeen arvio ja sen vaatimassa ajassa hoitoon pääsy.

Ennaltaehkäisy

Tarvitaan matalan kynnyksen palveluita ja varhaista tukea. Sillä saadaan vähennettyä jonoja, nuorten pahoinvointia ja lastensuojelun tarvetta. Tarvitaan tukea vanhemmuuteen. Esimerkiksi vanhemmille suunnattuja omia terveystarkastuksia/ vanhempien tapaamisia, joissa pääpaino on vanhemmuuden tukemisessa. Lasten hyvinvointi lähtee aikuisista.