368

Johanna Tukiainen

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Pornainen
lähihoitaja, 45

Näihin vaaleihin lähdin halusta olla mukana vaikuttamassa myllerryksissä oleviin sote-palveluihin. Toimin lähihoitajana, joten näen hyvinkin läheltä osan alan ongelmista .
Kunnallisissa luottamustehtävissä olen toiminut vuodesta 2007; valtuustossa ja sivistyslautakunnassa. Kuntalaiset ovat toivoneet saavansa paremmin tietoa päätöksenteosta. Olen alkanut päivittämään niiden kokousten ja muita asioita tiivistetysti kunnan some-sivuille, joissa olen ollut mukana ja jotka julkista tietoa. Näin toimisin aluevaltuustonkin suhteen, laajentaen tarvittaessa saman infon koko hyvinvointialueelle. Järjestetään ja pidetään pelastustoimi sekä sosiaali- ja terveyspalvelut laadukkaina ja hyvin toimivina: johdon, työntekijöiden, luottamushenkilöiden sekä alueen kuntien ja asukkaiden hyvällä yhteistyöllä - palvelut pääosin siinä lähellä kotinurkilla, missä ihmiset asuvat ja elävät!
-

Vaaliteemat

Lähellä ihmistä

- lähiterveysasemien toiminnan turvaaminen
Palvelujen laajuus riippuen terveysaseman koosta. Hyvänä lisänä ja palvelujen monipuolistajana liikuteltavat sekä etä- ja digipalvelut. Mutta ei perinteisten palvelujen kokonaan korvaajana.
-ennaltaehkäisevillä, monesti pienillä toimilla asiakkaan kotikulmilla, säästämme ja toimimme inhimillisemmin
- pelastustoimen resurssien riittävyys ja luottamus jatkuvuuteen varmistettava. Pienet vapaapalokunnat ovat tärkeä osa ihmisten lähipalveluita. Kun hätä on suurin, apu on nopeasti paikalla
- vaaleissa valittujen, oman kunnan luottamushenkilöiden toimia ja tehtyjä päätöksiä tulisi voida äänestäjien seurata reaaliajassa.

Työntekijöiden jaksamista tuettava ja edistettävä

Yhteistyössä johto, työntekijät, luottamusmushenkilöt, kunnat sekä kuntalaiset etsimään ratkaisuja sote-alan henkilöstöpulaan. Millä saadaan työolosuhteet sellaisiksi, että alalla viihdytään ja saadaan lisääkin hakijoita

Vastuullista taloudenpitoa painottaen palveluihin, ei hallinnon kuluihin

Kunnat tarvitsevat tarkat, ennakoitavat laskuerittelyt. Laskutus pitää perustua saatuihin palveluihin, ei epämääräiseen kokonaissummaan viivan alla