373

Kirsi Viitanen

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Nurmijärvi
KM, varhaiskasvatusjohtaja, 53

Olen 52-vuotias elinikäisen oppimisen ja aikuiskasvatustieteen maisteri Nurmijärveltä. Ammattini on varhaiskasvatuksen johtaja. Perheeseeni kuuluu mies ja neljä upeaa aikuista lasta. Elokuussa 2021 meistä tuli myös isovanhempia. Asumme mieheni kanssa Rajamäellä, missä saamme rakentaa omaa tulevaisuuden kotiamme upean luonnon läheisyydessä. Ensimmäiseltä koulutukseltani olen lastentarhanopettaja. Olen työhistoriassani ollut aina tekemisissä lapsiperheiden parissa, joko lasten kanssa toimien, järjestössä tai johtotehtävissä. Olen toiminut päiväkodinjohtajana 13 vuotta ja vuoden 2021 alusta sain paikan varhaiskasvatuksen johtajana pienessä kaupungissa. Katson elämässä eteenpäin ja uskon uuden oppimiseen sekä positiiviseen elämänasenteeseen. Toivon voivani vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja hyvän elämän eväisiin. Erityisesti lapsiperheet ja vanhukset ovat sydäntäni lähellä.

Vaaliteemat

Lapsiperheiden palvelut tulee olla ennakoivia ja saavutettavia

Lasten, nuorten ja perheiden palveluja tulee olla saatavilla kotiin, varhaiskasvatukseen ja kouluihin tai perhekeskuksiin kootaan alueelle tärkeitä palveluita. Ammattitaitoinen henkilöstö ja tukitoimet auttavat tarttumaan asioihin ajoissa. Oikea-aikaisella ja varhaisella tuella vähennetään lastensuojelun ja erityispalvelujen tarvetta myöhemmin. Ennaltaehkäiseviä palveluita, kuten kohtaamispaikkoja tulee kehittää perhekeskusten yhteyteen. Perheet tarvitsevat tukea arjessa jaksamiseen.

On tärkeää saada palvelua oikea-aikaisesti ja ajoissa

Palveluiden tulee olla saavutettavissa. On tärkeää tulla kuulluksi ja saada asiaansa eteenpäin riittävän nopealla aikataululla. Ihmisten ei tule esimerkiksi joutua odottamaan päivästä tai viikosta toiseen takaisinsoittoa terveyspalveluista. Vanhukselle odottaminen voi tuntua kohtuuttomalta, sairaalle se tuottaa lisää huolta omasta terveydestä. Näihin tulee pystyä reagoimaan riittävän nopeasti. Lapsiperheen tulee päästä palvelujen piiriin ennakoidusti ja ajoissa ennen kuin huoli lapsen ja perheen tilanteesta syvenee. On myös kehitettävä erilaisia kotiin tai kotia lähelle vietäviä palveluita. Tärkeää on tulla kohdatuksi.

Henkilöstön työhyvinvointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota

Työhyvinvointia tulee edistää koulutuksen, osaamisen vahvistamisen ja ohjauksen avulla. Työhyvinvoinnin johtamisen tulee olla henkilöstöä kuulevaa ja kuuntelevaa, osallistavaa sekä yhteistyössä toteutettua. Työhyvinvointi kasvaa, kun työntekijä pääsee vaikuttamaan omaa työtään koskeviin asioihin ja arjen suunnitteluun. Tämä lisää motivaatiota ja työn mielekkyyttä. Joustavat järjestelyt työpaikalla helpottavat ihmisten arkea erilaisissa elämäntilanteissa. Työhyvinvointia tulee myös osata johtaa. Se ei synny pelkästään työterveyteen ohjaamalla.