338

Marjut Kylliäinen

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Tuusula
kouluttaja, eläkkeellä, 67

Olen 67 vuotias restonomi YAMK, kouluttaja Nuppulinnasta, asunut lähes 40 vuotta Tuusulassa puolisoni kotitilalla. Aikoinaan opiskelin ensin kotitalousopettajaksi ja työn ohella YAMK restonomiksi ennen kuusikymppisiä. Mottoni on, että joka päivä voi oppia jotakin.
Työtehtäväni ovat olleet ravitsemis- ja palvelualalla sekä alan ammatillisessa koulutuksessa.
Kokemusta luottamustehtävistä on kertynyt mm. Tuusulan teknisessä lautakunnassa sekä Tuusulan veden johtokunnassa samoin kuin Tuusulan Seurakunnan hautausmaatoimessa sekä kiinteistötoimen johtokunnassa. Jokelan kansalaisopiston johtokunnassa ylläpidämme ja edistämme harrastamisen ja oman osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia.
Tavoitteena aluevaaleissa varmistaa ja vahvistaa erityisesti ensihoidon ja palo- ja pelastustoimen tuomaa turvaa sekä sote-palvelujen kehittämistä laadullisesti ja taloudellisesti.

Vaaliteemat

Yhdistetyt sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut

Yhdistetään so-te palvelujen hallinto eli poistetaan ylimääräisiä rajapintoja. Helpotetaan tuen ja avun saamista tarvitseville. Ei keskitetä jättiläisiin, vaan säilytetään laadukkaat ja tarkoituksenmukaiset lähipalvelut.
Kehitetään ensihoidon ja pelastuslaitoksen erinomainen taito ja yhteistyö huippuunsa, mutkattomaksi ja sujuvaksi. Tällä varmistetaan nopea ja ammattitaitoinen apu hätään joutuneelle.
Turvataan myös sopimuspalokuntien toimintaedellytykset. Yhtään paloasemaa ei ole varaa lakkauttaa, ne ovat kokonaisuuden kannalta kustannustehokas tapa varmistaa riittävät resurssit ja toimintakyky hätätilanteissa eli turvaavat asukkaita ja koteja.

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia

Hoitoon pitää päästä nopeasti ja sujuvasti. Palveluiden on tuettava ihmisten terveyttä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa asukkaittensa terveyttä edistävistä palveluista yhteistyössä kuntien, alan yritysten ja kolmannen sektorin kanssa.
Kannustetaan jokaista ottamaan ennaltaehkäisevästi vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista. Hyvinvointialueen ja kuntien tulee antaa tukea ja opastusta siihen.

Turvataan tasa-arvoiset lähipalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus tehdään ihmisten tarpeista. Tavoitteena on turvata hyvinvointiyhteiskunnan keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kaikille keski-uusimaalaisille asuinpaikasta ja tulotasosta riippumatta. Kokemukset Keusoten toiminnasta asiakkaiden, henkiöstön ja luottamustoimijoiden taholta on hyvä käyttää toiminnan kehittämisessä.
Jokaiseen kuntaan ja isompien kuntien taajamiin kuuluvat lähipalvelut kuten yleislääkäri- hammaslääkäri- ja neuvolapalvelut. Harvemmin tarvittavien palveluiden osalta edistetään liikkuvaa palvelua ja etäpalvelua, tuodaan sinne, missä asiakaskin on. Palveluverkon rakenteen pitää olla kuntien asukkaiden vaihtelevien tarpeiden mukainen.

Uusi terveysteknologia ja liikkuvat palvelut tuodaan yhä lähemmäksi ihmisiä, jopa omaan kotiin asti. Kotiin tuotavat hoito-, turva- ja hoivapalvelut tukevat haluttaessa ikäihmisten asumista kotona. Kodin asumispuitteiden on toki tuettava sitä. Teknologian käytön pitää mahdollistaa myös omaishoidolle paremmat toimintaedellytykset. Se ei kuitenkaan saa vähentää tai poistaa henkilökohtaista kohtaamista tai mahdollisuutta saada tuettua asumista ja hoivaa ajoissa.