333

Petri Kolmonen

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Nurmijärvi
palvelujohtaja, 51

Olen Nurmijärveläinen 9 vuotiaan tyttären isä ja ollut mukana kunnallispolitiikassa vuodesta 2017. Olen nykyinen Keski-uudenmaan Sote valtuutettu. Haen jatkoa mielenkiintoiselle työlle, jossa pääsen vaikuttamaan alueen ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Tänä syksynä olen jättänyt valtuustoaloitteen, jotta lastensuojelu puuttuisi henkiseen väkivaltaan ja lapsen vieraannuttamiseen toisesta vanhemmasta. Olen käynyt keskustelua myös vanhusneuvoston kanssa, jotta ikääntyneillä on mahdollisuus arvokkaaseen vanhuuteen. Hyvään elämään kuuluu voimavarojen ja toiveiden mukainen asuminen lähellä läheisiä ihmisiä. En kannata hoivapalvelujen keskittämistä ja ihmisten hyvinvointia sekä terveyttä ylläpitävien palvelujen karsintaa. Palvelujohtajana näen Sote muutoksen ennenkaikkea hallittuna muutosjohtamisena, jonka keskeiset periaatteet yhdenvertaisista ja laadukkaista palveluista on pidettävä koko ajan mielessä. Lasten oikeudet ry puheenjohtajana minulle on tuttua siihen liittyvät sosiaalipalvelut sekä perheiden tarpeet. Pidän tärkeänä, että asianosaisia kuultaisiin ja vaikutusarvioita tehdään, kun tehdään vaikuttavia päätöksiä.

Vaaliteemat

Lapsiperheille tukea kotiin

Erityisesti tällaisena aikana monessa perheessä on vaikeuksia selvitä arjesta. On tärkeää. että perheet saavat avun kotiinsa sen sijaan, että perheitä hajoitettaisiin.

Ikääntyville soveltuvaa asumista ja palveluja

Ikääntyville on tarjottava hallitusohjelman mukaisesti monipuolisesti asumisvaihtoehtoja, jotta ei syntyisi väliinputoajia. Palvelut on oltava lähellä, joka ylläpitää ikääntyneiden fyysistä- ja mielenterveyttä.

Hoitojonojen purkutalkoot

Erityisesti mielenterveyden palveluihin tulisi päästä 2 viikon ensitapaamistakuulla. Pitkittynyt mielenterveydenongelma pahentaa tilannetta entisestään.