346

Salme Nepponen

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Tuusula
psykoterapeutti, työnohjaaja, 67

Olen 66 vuotias toimintaterapeutti,psykoterapeutti ja työnohjaaja. Jäin julkisesta työstä eläkkeelle 2,5 vuotta sitten. Sain tehdä lähes 40 v. töitä terveydenhuollossa psykiatriassa.Viimeiset vuodet töissä vastasin HUS:n ja Hyks:n työnohjaustoiminnoista. Minulla on sekä teoreettista että käytännön tietoa sote -palveluista. Koen paloa lähteä vaikuttamaan vaikkapa niihin epäkohtiin, joihin työurani aikana törmäsin. Olen saanut kokemusta kunnallisesta päätöksenteosta lautakunnissa ja kunnanhallituksessa. Tällä hetkellä seuraan kunnallisjärjestön puheenjohtajana paikallista poliittista elämää. Olen naimisissa, kahden lapsenlapsen mummo. Harrastan mummoilun,mökkeilyn,terveysliikunnan ja englantilaisten tv-sarjojen lisäksi käsillä tekemistä sekä ulkona että tuvan lämpimässä.

Vaaliteemat

Tasa-arvoisten palveluiden turvaaminen lähellä.

Laajoissa,monimuotoisissa maaseutukunnissa tulee säilyttää pienet, keskeisten kyläkeskusten sote -palvelut lähellä tarvitsijoita. Pienten yksiköiden keskinäinen yhteistyö palvelujen sisältöjen ja aikataulutusten suhteen tuo kustannustehokkuutta, synergiaedut käyttöön. Ympäristöäkään ei palvella sillä,että kuljetetaan takseilla tai ajellaan autoilla kymmenien kilometrien päähän palvelujen ääreen. Kaikille ei ole mahdollista käyttää julkisia.
Terveyden ja hyvinvoinnin kivijalkoja ovat ennaltaehkäisevät palvelut, joista suurin osa on nk. ei -lakisääteisiä. Sote -järjestöjen elin- ja toimintamahdollisuuksia ei saa kaventaa rahoitusta supistamalla. Järjestöt eivät saa unohtua, ei kuntatasolla eikä hyvinvointialuetasolla. Hyvin suunniteltu ja suunnattu ennaltaehkäisevä työ perustasolla säästää kärsimyksiltä, säästää rankoilta hoidoilta ja kalliilta erikoissairaanhoidon kustannuksilta.

Talouden viisas hoitaminen edellyttää kokonaisuuksien hallintaa.

Jotta päästään turvaamaan palveluita lähelle käyttäjiä, niin täytyy parantaa henkilöstön saatavuutta, kehittää työhyvinvointia ja ennenkaikkea tehostaa hallintoa. Hallinnon kustannusten kasvua tulee hillitä samalla kun työntekemisen prosesseja ja organisaatiorakenteita kehitetään. Kehittäminen ei tarkoita palveluiden alasajoa, vaan asiantuntevan henkilöstön työpanoksen viisasta jakamista, digitalisaation ja terveysteknologian kehittämistä sekä esim. kotiin vietävien liikkuvien palveluiden entistä tehokkaampaa käyttöä.

Työssä jaksaminen ja työhyvinvointi on tiimityötä,joka tarvitsee asiantuntevaa johtajuutta.

Asiallinen, hyvin hoidettu johtajuus ja työyhteisön ilmapiirikysymykset ovat keskeisiä työssä viihtymisen elementtejä. Palkkaus on myös tärkeä, mutta jotta henkilöstö jaksaa, tarvitaan muutakin. Palkan lisänä työnohjauksen, työssä oppimisen ja jatkuvan kouluttautumisen mahdollisuudet palvelutöissä takaavat osaltaan työssä viihtymistä ja henkilöstön pysyvyyttä.
Hyvä johtaja kannustaa, on esikuvana asiakastyössä, hyvää johtajaa on helppo lähestyä. Keskinäisen vuorovaikutuksen työpaikalla tulee toimia. Siten kärsimystensä takia palveluja hakevat saavat mahdollisimman laadukasta ja hyvää hoitoa. Teen päättäjänä parhaani ,että sote- palveluiden yksiköissä, niin palo-ja pelastustoimessa kuin terveydenhuollossakin henkilöstö saa voida hyvin.