362

Kirsi-Marja Korhonen

Lapin hyvinvointialue, Rovaniemi
MMT, aluejohtaja, 65

Lappi on laaja! Aluevaltuustoon tarvitaan palvelujen käyttäjien näkökulmaa ja koko Lapin erityispiirteiden tuntemusta. Olen aluevaaliehdokkaana siksi, että koen ensimmäisen aluevaltuuston työn äärimmäisen tärkeäksi. Aluevaltuustossa päätetään jokaista Lapin asukasta koskevista sosiaali- ja terveyspalveluista ja pelastustoimesta. Pidän tärkeänä, että paikalliset palvelut järjestetään asiakkaalle helpoiksi ja saavutettaviksi. Mielestäni aluevaltuustoon tarvitaan palvelujen käyttäjien näkökulmaa ja koko Lapin erityispiirteiden tuntemusta.

Minulla on kokemusta omaishoitajuudesta ja sosiaali- ja terveyspalveluista yli 30 vuoden ajalta. Tiedän, miten työlästä on, kun palveluissa ei katsota kokonaisuutta, vaan vain yhtä asiaa kerrallaan. Tiedän, millaista on, kun jokaista omaisen asiaa hoitaakseen pitää aloittaa alusta uusien ihmisten kanssa. Olen nähnyt myös hyviä esimerkkejä, kun palveluja pohditaan yhdessä asiakkaan kanssa eikä juoksuteta luukulta toiselle.

Lapin eri seutujen tuntemusta olen saanut yli 20 vuoden työurallani Metsähallituksen Metsätalouden aluejohtajana. Olen yhteensovittamisen ja sovittelun asiantuntija, joka on tottunut etsimään ratkaisuja monimutkaisiin kysymyksiin eri tahojen tarpeita kuunnellen. Toisin aluevaltuustoon kokonaisuuksien hallintaa, erityisihmisten tarpeiden ja koko Lapin olosuhteiden tuntemusta. Yhteensovittamista nurkkakuntaisuuden sijaan.

Olen toiminut aktiivisesti sosiaali-, liikunta- ja kulttuurijärjestötyössä. Rovalan settlementin hallituksessa (2002-2012) perehdyin muun muassa vanhustenhoitoon, mielenterveystyöhön, huumenuorten auttamiseen ja maahanmuuttajatyöhön. Erityislasten ja nuorten omaiset ELO ry:n hallituksessa olen toiminut vuosia ja vuodesta 2020 hallituksen puheenjohtajana. Tässä työssä olen päässyt mukaan kehittämään erityislasten ja -nuorten perheiden vertaistuki- ja virkistystoimintaa koko Lappiin.

Vaaliteemat

Perusasiat kuntoon kaikkialla Lapissa!

1. Arkiset lähipalvelut, kuten vanhusten ja vammaisten asuminen, koti- ja omaishoidon tukimuodot, perusterveyspalvelut ja koulujen tukipalvelut, on turvattava koko Lapissa asiakkaan tarpeista lähtien.

Paikalliset erityisyydet huomioitava!

2. Lapin eri seutujen erityisolosuhteet on tunnistettava ja otettava huomioon sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen kehittämisessä. Kaupungeissa, maaseudulla, erämaissa, matkailukeskittymissä, teollisuustaajamissa, saamelaisten kotiseutualueella tarpeet ja ratkaisumallit ovat erilaisia.

Etukäteen ja yhdessä - kolmas sektori mukaan!

3. Ennaltaehkäisevä työ ja matalan kynnyksen avunsaanti yhteistyössä järjestöjen kanssa luo hyvinvointia ja tuo säästöjä.