231

Katihanna Heikkinen

Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Salo
filosofian maisteri, perheenäiti, 42

Olen 42-vuotias perheenäiti Kosken asemalta Perniöstä, Salosta. Yhteisten asioiden hoitamiseen osallistuminen on minusta tärkeää, ja siksi olen aktiivisesti yhdistystoiminnassa mukana. Viime kuntavaaleissa tulin valituksi varavaltuutetuksi ja kuulun Salon sosiaali- ja terveyslautakuntaan.
Kulttuuri ja taide ovat lähellä sydäntäni. Salon kansalaisopistolla toimin sanataiteen ja kirjallisuuden tuntiopettajana, vedän lukupiiriä.
Uskon kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Sen eteen olen valmis ja sitoutunut tekemään paljon töitä.
Keskustan aidoille arvoille ja periaatteille on tarve. Sivistynyttä, sydämellistä, ihmisläheistä ja valoisaa asennetta sekä toimintaa tarvitaan. Lähipalveluiden puolustamista tarvitaan. Avoimuutta, maltillisuutta ja pitkäjänteisyyttä tarvitaan.

Vaaliteemat

Peruspalveluiden kuuluu olla lähellä ihmisiä

Haluan toimia koko alueemme elinvoimaisuuden vahvistamisen hyväksi. Puolustan periksiantamattomasti peruspalveluiden järjestämistä ihmisiä lähellä.
Peruspalveluiden tulee olla lähellä ihmisiä ja kunnolla toteutetut. Tämä on ihmisläheistä, asukaslähtöistä ja aina kustannustehokasta.

Yhdenvertainen ja tasapainoinen palvelurakenne on tärkeä

Erilaiset elämäntavat ja -valinnat ovat arvokkaita. Haluan toimia niitä tukien ja mahdollistaen. Palveluiden sijainnilla ja laadulla on merkitystä.
Hyvinvointialueella on oltava alueellisesti yhdenvertainen ja tasapainoinen palveluverkosto. Alueellisen yhdenvertaisuuden kautta rakennetaan hyvinvointia koko Varsinais-Suomen alueellemme.

Kokonaisvaltaista hyvinvointia on vahvistettava

Kokonaisvaltaiseen terveydenhoitoon ja ihmisten arjessa jaksamiseen täytyy ehdottomasti kiinnittää isommin huomiota. Yhteiskuntavastuu merkitsee minulle sitä, että osallistumme jokainen kantamaan valinnoillamme ja asenteillamme vastuuta siitä, että kaikki voivat voida hyvin. Inhimillinen, hyvinvoiva ihmisyys on arvokkainta, mitä meillä on.
Peräänkuulutan avoimuutta ja keskustelevaa asennetta. Jokaisella on esimerkiksi oltava oikeus päättää itse hoidostaan. Täydentäviä hoitomuotoja ei tule vähätellä.