Puolustamme perheiden pärjäämistä – lapsilisä tuplana tilille 23.12.2022

Yleinen hintojen nousu iskee erityisesti perheisiin. Suurin osa lapsiperheistä kamppailee kasvavien kustannusten keskellä ruokakaupassa, liikkumisessa että asumisessa.

Me Keskustassa olemme perheiden puolella ja toimimme perheiden puolesta, koska perheiden pärjäämisellä ja hyvinvoinnilla on ratkaiseva merkitys Suomen tulevaisuuden kannalta.

Nopeimmin lapsiperheitä auttaa tulevan jouluaaton aattona maksettava ylimääräinen lapsilisä. Siitä hyötyy jokainen perhe, koska tämä ylimääräinen lapsilisä ei leikkaa toimeentulotukea.

Lapsilisä on sosiaaliturvamme kulmakivistä se, jota ei ole sidottu hintojen nousuun. Myös tämän takia haluamme osoittaa erityistä tukea nimenomaan perheille.

Perheiden arjen parantamiseksi on vielä paljon tehtävää. Tällä vaalikaudella olemme muun muassa

  • Toteuttaneet perheille hyvän perhevapaauudistuksen, joka parantaa perhevapaita eikä leikkaa kotihoidontukea. Päätökset perhevapaista tehdään jatkossakin kodeissa, ei eduskunnassa.
  • Alentaneet päivähoitomaksuja. Tuhansilla perheillä maksut ovat alentuneet nollaan.
  • Tehneet lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta maksutonta, mikä merkitsee perheille tuhansien eurojen säästöjä yhtä lasta kohden.
  • Toteuttaneet Harrastamisen Suomen mallin: Jokaiselle lapselle taataan yksi maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen kaikissa kunnissa.
  • Päättäneet, että joulukuun 2022 lapsilisät maksetaan perheille kaksinkertaisena.
  • Tehneet perusturvaan ylimääräiset indeksikorotukset hintojen nousun takia elokuussa 2022.

Vuoden 2023 valtion budjettiin sisältyy parannuksia myös työttömyysturvan lapsikorotukseen, toimeentulotuen alle 18-vuotiaiden lasten perusosaan, opintorahan huoltajakorotukseen, sekä lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen. Nämä toimet ovat määräaikaisia, ja voimassa ensi vuoden ajan.

Asia Kelan sivuilla:

Eduskunta hyväksyi lakiesityksen, jonka mukaan lapsilisät maksetaan joulukuussa 2022 kaksinkertaisena. Jos perhe saa myös toimeentulotukea, ylimääräinen lapsilisä ei vaikuta toimeentulotuen määrään.

Lapsilisälakiin ja toimeentulotuesta annettuun lakiin on päätetty tehdä väliaikainen muutos. Lainmuutoksen tavoitteena on lisätä lapsiperheiden ostovoimaa hintojen noustessa. Muutos on yksi vuoden 2023 budjettiriihessä sovituista toimenpiteistä kansalaisten ostovoiman tukemiseksi.

Kela maksaa lapsilisät joulukuussa kaksinkertaisena. Lapsilisää maksetaan jokaisesta Suomessa vakituisesti asuvasta alle 17-vuotiaasta lapsesta. Lapsilisän määrä kasvaa lapsiluvun mukaan. Tämä ei edellytä yhteydenottoa Kelaan eikä erillistä hakemusta. Katso lapsilisän ja yksinhuoltajakorotuksen määrät Kelan verkkosivuilla.

Esimerkiksi kahdesta lapsesta maksettavat lapsilisät ovat yhteensä 199,72 e/kk. Kahden vanhemman taloudessa kaksinkertainen lapsilisä merkitsee 199,72 euron lisätuloa, yhden vanhemman taloudessa lisäys olisi 326,32 euroa. Näin ollen kahden lapsen lapsilisät joulukuussa ovat kahden vanhemman perheessä yhteensä 399,44 euroa ja yhden vanhemman perheessä 652,64 euroa.

Lapsilisä on verotonta tuloa, eivätkä omaisuus ja tulot vaikuta sen määrään. Lapsilisän määrää ei ole sidottu kansaneläkeindeksiin.
Normaalisti lapsilisä on tuloa, joka otetaan huomioon toimeentulotukea myönnettäessä. Esimerkiksi marraskuussa 2021 lapsilisää sai noin 15 % toimeentulotuen saajista. Joulukuussa maksettava ylimääräinen lapsilisä on etuoikeutettua tuloa. Jos perhe saa toimeentulotukea, tämä ylimääräinen rahasuoritus ei vaikuta toimeentulotukeen, eikä edellytä ylimääräisiä toimenpiteitä toimeentulotuen osalta.

Kaksinkertainen lapsilisä maksetaan saajille joulukuun lapsilisien normaalina maksupäivänä, joka on tänä vuonna perjantai 23. joulukuuta.

EtusivuApua perheiden arkeen