Keväinen tervehdys Jokilaaksojen jätelautakunnasta

Nivalan kaupunki

Keskusta.fi / Pohjois-Pohjanmaa / Suomeksi / Kunnat / Nivala / Valtuutettujen blogit / Keväinen tervehdys Jokilaaksojen jätelautakunnasta
Suvi Vainio26.4.2014 22:46
suvi1.jpgSuvi Vainio

"Jätelautakunnan tärkein tehtävä on vastata ja päättää toimialueellaan kunnalle kuuluvista jätehuollon viranomaistehtävistä. "

Keväinen tervehdys Jokilaaksojen jätelautakunnasta! Olen toiminut Nivalan edustajana jätelautakunnassa reilun vuoden ajan, ja olen saanut perehtyä jätelautakunnan tehtäviin ja toimivaltaan. Täytyy myöntää,  että viime vuonna uudistuneen jätelain pykäläviidakko on yllättänyt niin määrällään kuin vaatimuksillaan.  Koko ketju jätteiden syntymisestä, lajittelun ja kuljetuksen kautta hävitettäväksi  on  tarkoin säädelty. Täyttääkseen jätelain velvoitteet, päätöksenteko vaatii  monia kokouksia, kuulemisia ja lopulta päätöksiä. Päätöksenteon tulee perustua  laaja-alaiseen ja puolueettomaan näkökulmaan.  Jätelautakunnan tärkein tehtävä on vastata ja päättää toimialueellaan kunnalle kuuluvista jätehuollon viranomaistehtävistä. Lautakunnan toimialue muodostuu kuntien omistaman jäteyhtiö Vestia Oy:n toimialueesta, kaikkiaan 16 kunnasta. 

Keskeisimpiä jätelautakunnan toimivaltaan kuuluvia tehtäviä on asumisessa syntyvän jätteen jätekuljetusjärjestelmästä päättäminen, johon kuuluu myös sako- ja umpikaivolietteiden kuljetus. Viime vuonna lautakunta päätti siirtää sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmästä päättämistä. Hyvä niin, sillä asia on kokonaisuutena laaja ja vaatii perusteellista selvittämistä mm. tyhjennysaikataulujen suhteen. Muun kuin asumisesssa syntyvän yhdyskuntajätteen kuljetuksen osalta siirrytään lautakunnan päätöksellä kolmen vuoden siirtymäkauden jälkeen kunnan (eli Vestian) kilpailuttamaan kuljetukseen.  Em. jätteellä tarkoitetaan lähinnä sosiaali- ja terveyspalveluissa, kouluissa, seurakunnissa sekä muissa valtion ja kunnan yhteisöjen toiminnassa syntyvää jätettä.   Yritykset sen sijaan saavat itse päättää jätehuollonsa järjestämisestä toki jätelain puitteissa.

Lautakunnan tehtäviin kuuluu myös jätemaksutaksoista päättäminen. Jätataksat tuntuu aika ajoin puhuttavan kuntalaisia -  kukapa sitä haluaisi roskistaan maksaa. On kuitenkin hyvä avata hieman jätetaksan perusteita. Koska Vestia toimii omakustannusperiaatteella, toiminnan kulut katetaan jätemaksuilla sekä hyötyjätteiden myynnissä saatavilla tuloilla. Jätemaksutaksan maksut sisältävät kaikki jätehuollon toteutuksen kustannukset, kuten keräilyn, kuljetuksen, jätteiden hyödyntämisen ja käsittelyn, kaatopaikan maisemoinnin, tiedotuksen, neuvonnan, laskutuksen sekä jätelautakunnan toiminnan.

Ennen Vestian perustamista samanlaisen jäteastian tyhjennyksestä halvimman ja kalleimman asiakashinnan ero oli jopa 68 %. Nyt palvelut ja hinnat ovat tasapuolisesti kaikille samat asunpaikasta riippumatta. Valtakunnalliseti verrattunakin Vestia on edullinen jätteenkuljetus.  Kilpailuttamalla kuljetukset, Vestia pystyy tarjoamaan jatkossakin mahdollisimman edulliset asiakastaksat.

Jätemaksutaksa sisältää jätteiden kuljetus- ja käsittelymaksujen lisäksi myös kiinteistökohtaisen perusmaksun. Kyselyjä ja oikaisuvaatimuksia  perusmaksuun liittyen tuli lautakunnalle melko runsaasti. Monen mielestä heillä ei ole mitään tekemistä Vestian kanssa tai heiltä ei synny jätettä lainkaan (tai sitten koira syö kaiken).   Jätelaki kuitenkin määrää että kaikkien asuin – ja vapaa-ajan kiinteistöjen on oltava kunnan järjestämän jätehuollon piirissä. Samoin laki mahdollistaa perittävän perusmaksun, joka määrätään kaikille käytössä oleville asuinkiinteistöille. Perusmaksun siis joutuu suorittamaan vaikkei omistaisikaan jäteastiaa.

Perusmaksulla katetaan sellaisia jätehuollon yleisiä kustannuksia, joita ei voida periä yksittäisiltä jätteen tuottajilta. Tällaisia kustannuksia muodostuu mm. jäteneuvonnasta ja tiedotuksesta, ekopisteistä, hyötyjäteasemista sekä vaarallisten jätteiden vastaanotosta ja käsittelystä.

Vastineeksi perusmaksulle kannattaa siis aktiivisesti lajitella roskat ja hyödyntää mm. ekopisteitä.  Oikeaoppisella jätteiden lajittelulla voi jokainen meistä vähentää  syntyvän jätteen määrää. Onnistunut jätehuolto alkaa sinun kotoasi. Viime vuonna Vestian alueella syntyneestä jäätteestä pystyttiin hyödyntämään uusien tuotteiden raaka-aineena 23 %. Jopa 69 % jätteistä pystyttin polttamaan, ja josta edelleen saatiin sähköä ja energiaa. Vain 9 % jätteistä päätyi kaatopaikalle. Se on mielestäni todella hienoa. Jatketaan samaan malliin puhtaamman arjen puolesta.

Kommentit

Lisää kommentti

Ei kommentteja