Kevättä kohti

Nivalan kaupunki

Esko Kangas10.2.2014 21:10
kangas_esko.jpgEsko Kangas

Tämän talven selkä on jo taittunut ja vuosi 2014 on jo pitkällä kevättä kohti.

Nykyinen valtuusto on jo toiminut yhden vuoden, joten kaikki valtuutetut ovat jo paikkansa löytäneet lautakunnissa hallituksessa ja muissa luottamustehtävissä. Voin hyvällä mielellä todeta, että kaikki ovat äänensä ansainneet ja tuovat omalta oaltaan lisäarvoa päätöksentekoon. Hyvä  esimerkki on kaupungin yhdessä laadittu strategia, joka laadittiin hyvässä yhteistyössä. Strategia ohjaa kaupungin kehitystä toivotulla tavalla. Tavoite on: Visio 2020 :” Nivalan kaupunki on itsenäinen, kasvava, yhteistyökykyinen, turvallinen, hyvien palvelujen teollistunut maaseutukaupunki”.  Toiminta hyvien palveluiden, työllistävien elinkeinojen ja viihtyvyyden kehittämiseksi on kuvattu kuudessa osiossa tarkemmin ja löytyy kaupungin nettisivuilta.

 Viime vuosi Nivalan kaupungilla oli työntäyteinen ja talouden suhteen varsin haasteellinen. Talousarvio oli laadittu tiukaksi ja kuitenkin kaupungin hallintokunnat onnistuivat hyvin tehtävissään. Myös Kalliossa  tehtiin tuloksellista työtä ja  peruspalvelut kaupungin asukkaille saatiin hyvin järjestettyä. Tosin lisätalousarvioon erikoissairaanhoidossa jouduttiin turvautumaan.   Kaupungin suunnitellut investoinnit toteutettiin pääosin. Syksyllä talousluvut olivat pakkasella, mutta joulukuussa tilanne koheni verotulojen osalta ja meillä on hyvät mahdollisuudet positiiviseen tulokseen. Viime vuoden tilinpäätös ei ole vielä valmistunut.

Kuluvan vuoden talouteen ei ole odotettavissa mitään helpotusta, joten tarkka talouden hoito jatkuu. Työn tuottavuutta ja vaikuttavuuta  arvioidaan ja kehitetään edelleen, ettei palveluissa tarvitse tehdä paniikinomaisia säästöratkaisuja. Alkuvuodesta arvioidaan myös Kallion strategiaa uudelleen mahdollisesti muuttuvissa sote kuvioissa. Tässä vaiheessa keskitymme perustehtävien hoitoon. Kaupungin toiminnassa yksi merkittävä huolenaihe on kaupungin suuri velkamäärä. Se johtuu suurista investoinneista, jotka ovat olleet välttämättömiä toiminnan kannalta. Ne ovat osaltaan vähentäneet tulevaa korjausvelkaa ja ovat sijoitus tulevaisuuteen. Toivottavasti valtion suunnittelema valtionosuusuudistus Nivalan osalta tulevina vuosina toteutuu ( n. + 2,1 milj.) ja helpottaa talouden hoitoa ja lainojen lyhennystä. Samoin merkittävää helpotusta tulevaisuudessa tuo myös  laman väistyminen, jota olemme jo pitkään odotelleet työllisyyden kasvuksi.

Oma lukunsa valtuutettujen huolena on uusi kuntarakennelaki. Samoin valmisteilla oleva sosiaali- ja terveydenhoito laki, joka on kunnissa lausuntokierroksella. Lopputuloksesta ole vielä tietoa, joten tässä vaiheessa vastaamme kyselyihin ja odotamme lakia joko vastuukunta, kuntayhtymä  tai jostain  muusta mallista. Nykyisin voimassaoleva kuntalaki sisältää kunnille vahvan itsehallinnon, joten tärkeintä tässä vaiheessa on hoitaa kaupungin tehtävät hyvin ja pitää talous kunnossa, niin voimme säilyttää Nivalan elinvoimaisena myös tulevaisuudessa.

Esko Kangas  valtuuston puheenjohtaja       (Julkaistu Nivala-lehden Kuntapäättäjän vinkkelistä -palstalla 6.2.2014)


Kommentit

Lisää kommentti

Ei kommentteja