Kuulumisia Kalliosta

Nivalan kaupunki

Satu Pirnes5.3.2014 21:26
pirnes_satu.JPGSatu Pirnes

"Aluksi kaikki asiat tuntuivat kaaokselta, mutta pian alkoi hahmottua miten paljon erilaisia palveluja Kalliolla on ja miten ne tuotetaan."

 Kuulumisia Kalliosta

Vuoden verran olen saanut olla näköalapaikalla Perupalvelukuntayhtymä Kallion hallituksessa. Aluksi kaikki asiat tuntuivat kaaokselta, mutta pian alkoi hahmottua miten paljon erilaisia palveluja Kalliolla on ja miten ne tuotetaan. Palkansaajia Kalliolla on 1300, osa palveluista ostetaan sairaanhoitopiireiltä osa yksityiseltä sektorilta, kuten ostopalvelulääkärit viime vuonna. Tänä vuonna on toimittu täysin virkalääkäreiden turvin.

Viime vuoden tilinpäätös on hilkkua vaille valmis. Nivalan osalta Kallion omana toimintana tuotettujen palveluiden kustannukset nousivat 1,9 % kun koko Kalliossa kasvu oli 2,2 %, joka sekin on alle suunnitellun. Erikoissairaanhoidon osalta Nivalassa on pohdittu miksi kustannukset ovat korkeammat Kallion muihin kuntiin nähden, koko maan vertailussa kustannukset ovat edulliset. Ehkäpä tätä selittää nivalalaisten hakeutuminen herkemmin palvelujen piiriin sekä Oyssin runsas käyttö Kokkolan palvelujen sijaan. Menot kasvoivat 11 %.

Maaliskuun alusta otettiin käyttöön uudet hoito- ja hoivapalvelukriteerit. Tämä ei tarkoita sitä, että kriteerit tiukkenisivat, vaan ne tarkentuvat. Asiakkaiden palvelusuunnitelmia tekee kaksi henkilöä päätoimisesti koko alueella. Tarkempi kriteeristö ja palvelusuunnitelmien keskittäminen takaavat kaikkien asiakkaiden tasapuolisen kohtelun ja oikeanlaisen palvelun saannin oikeaan aikaan.

Ikääntyvän väestön palvelujen suunnitelma kuluvalle valtuustokaudelle on valmistumassa. Laajaa suunnitelmaa on tehty yhteistyössä monien tahojen kanssa. Kuluvalla suunnittelukaudella yli 75-vuotiaitten osuus ei kasva huomattavasti, mutta suuret ikäluokat tulevat tarvitsemaan palveluita yhä enemmän. Alueelle on syntynyt useita yksityisiä yrittäjiä, joiden palveluja voi ostaa suoraan tai Kallion myöntämällä palvelusetelillä. Näin vanhus pystyy asumaan rakkaassa kotiympäristössä pidempään. Meidän jokaisen vastuu itsestämme, läheisistämme ja tuttavistamme tulee kasvavamaan. Eikä yhteisöllisyyden korostaminen minun mielestä kuulosta ollenkaan huonolta ajatukselta. Tekeväthän jo nyt useat vapaaehtoisjärjestöt korvaamattoman arvokasta työtä niin nuorten, aikuisten kuin vanhusväestön parissa!

Monia monia tärkeitä alueita kuten varhaiskasvatus, sosiaalityö, kuntoutus, työterveyshuolto, suun- ja ympäristöterveydenhuolto, vammais-, perhe- ja aikuispsykososiaaliset palvelut jäi käsittelemättä, mutta pala kerrallaan!

Aurinkoisia kevätpäiviä!

Satu Pirnes

Ppky Kallion hallituksen jäsen                      (Julkaistu 6.3.2014 Nivala-lehden juttusarjassa)

 

 

 

Kommentit

Lisää kommentti

Ei kommentteja