Turvataan elinikäinen oppiminen Nivalassa

Nivalan kaupunki

Keskusta.fi / Pohjois-Pohjanmaa / Suomeksi / Kunnat / Nivala / Valtuutettujen blogit / Turvataan elinikäinen oppiminen Nivalassa
Irja Erkkilä27.2.2014 16:35
erkkilä_irja.JPGIrja Erkkilä

"Me nivalalaiset saamme elää lapsirikkaassa kaupungissa. Tulevina vuosina uusia koululaisia tulee runsaasti lisää ja monilla kouluilla on jo nyt tilanahtautta."

 

Nivalassa sivistystoimen tehtäväkenttä on laaja. Se sisältää hallinnon, koulun esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen sekä muun sivistystyön tehtäväalueet. Muun sivistystyö puolestaan pitää sisällään kirjasto-, kulttuuri- ja nuorisopalvelut, Jokilaaksojen musiikkiopiston palvelut, Jokilatvan opiston kansalaisopistopalvelut ja Nivalan Liikuntakeskus Oy:n tuottamana liikuntapalvelut. Sivistystoimen budjetti on toiseksi suurin Nivalan kaupungin käyttämästä talousarviosta.

 Me nivalalaiset saamme elää lapsirikkaassa kaupungissa. Tulevina vuosina uusia koululaisia tulee runsaasti lisää ja monilla kouluilla on jo nyt tilanahtautta. Ryhmäkokojen riittävän pieninä pitäminen ja oppimisen turvaaminen ovat tässä talouden tilanteessa haasteellisia. Peruskoulun ja lukiokoulutuksen puolelle on laadittu erilaisia kehittämissuunnitelmia, jotta lapsilla ja nuorilla on saatavilla laadukasta, ajan tasalla olevaa opetusta. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuoden 2016 elokuussa ja sen laadintatyö on meillä jo aloitettu.

Viime vuosina haasteita on riittänyt esim. Niva-Kaijan koulun remontin ja laajentamisen suhteen, sillä se on vaatinut sekä henkilökunnalta ja oppilailta paljon voimavaroja. Toivon nyt kauttaaltaan uusitun koulun antavan hyvän ja turvallisen oppimis- ja opetusympäristön siellä työskenteleville.

Vuoden 2013 aikana tehtiin kiinteistöihin liittyviä järjestelyjä. Nuorisotila muutti ns. Aikun kiinteistöön ja samaan taloon tulivat myös Kyösti Kallion koulun esiopetustilat sekä tilat Etsivä- nuorisotyöntekijälle. Nyt työn alla olevassa kiinteistöstrategiassa ovat mukana kaikki sivistystyön käyttämät tilat ja sen odotetaan selkeyttävän niiden ylläpitoa ja käyttöä.

Nivalassa halutaan monin eri tavoin ehkäistä syrjäytymistä. Sivistystoimen painopistettä on tällä erää siirretty muun sivistystyön suuntaan, sillä sen merkitys korostuu etsittäessä keinoja ihmisten arjessa jaksamiseen. Kehitystyön alla on mm. työpajatoiminta ja työllistämiseen tähtäävät hankkeet.

Monet seurat ja järjestöt rikastuttavat Nivalassa asuvien elämää. Tätä arvokasta työtä yhteiseksi hyväksi on syytä tukea. Vaikka sivistyslautakunnan vuosittain jakamat apurahat ovat summiltaan pieniä, toivon niiden kuitenkin kannustavan ihmisiä toimimaan heille tärkeiksi koetuissa tehtävissä. Uskon, että ns. kolmannen sektorin toiminta tulee entistä tärkeämmäksi julkisten rahavarojen niukkenemisen myötä.

Sivistyslautakunnassa käsiteltävät asiat koskettavat jollakin tapaa lähes kaikkia nivalalaisia - vauvasta vaariin. Vasta reilun vuoden työskennellyt lautakunta on sisäistänyt hyvin tarvitsemansa tiedon. Lautakunnan jäsenet käyvät poikkeuksetta laajaa ja tarkkaa keskustelua asioista. Mielestäni vain yhteisellä näkemyksellä kuntalaisten parhaaksi meidän on mahdollista kehittää ja pitää jatkossakin Nivala haluttuna kotikuntana.

Irja Erkkilä, sivistyslautakunnan puheenjohtaja  (Julkaistu Nivala-lehden juttusarjassa 27.2.14)

Kommentit

Lisää kommentti

Ei kommentteja