77

Mauri Järnström

Lapin vaalipiiri, Tornio
opinto-ohjaaja, FM, 63

Olen kotoisin Tornion Karungista, jossa kotitaloni on edelleen. Olen maatalon poikia. Vietän kesät yleensä Karungissa kotitaloni ja mökin puuhissa. Kalastus Tornionjoella ja hirsirakentaminen on kesäisiä harrasteita. Harrastan myös lukemista, hiihtoa, pyöräilyä ja Lapissa patikointia.

Opiskelin historian ja yhteiskuntaopin opettajaksi Oulun yliopistossa. Toimin tällä hetkellä opinto-ohjaajana peruskoulussa. Olen OAJ:n/JUKO:n pääluottamusmies ja aiemmin toiminut myös kunnan työsuojeluvaltuutettuna.

Olen aina seurannut aktiivisesti ajankohtaisia yhteiskunnallisia ja kansainvälisen politiikan asioita. Minulla on pitkä kokemus opetusalalta peruskoulusta ja lukiosta sekä opettajana ja oppilaitoksen hallinosta. Hallitsen asiakokonaisuudet ja ajan pitkäjänteisesti asioita.

Toimin noin 15 vuotta historian, yhteiskuntaopin lehtorina. Suoritettuani rehtorin ja opinto-ohjaajan opinnot 2000-luvun alussa olen toiminut sen jälkeen sekä lukion että peruskoulun opinto-ohjaajana. Välillä toimin muutamia vuosia lukion apulaisrehtorina ja lukion opona sekä rehtorinakin.

Olen suorittanut laaja-alaiset opinnot ja viime vuosina olen täydentänyt niitä terveystiedon perusopinnoilla sekä hallintotieteen ja johtamisen syventävillä opinnoilla Lapin yliopistossa.

Vaaliteemat

Valtion talous kuntoon

Suomen valtiolla oli velkaa tammikuun lopussa reilut 144 miljardia euroa. Pelkästään inflaatio ja nykyisten lainojen korkomenojen nousu tarkoittavat, että valtio joutuu ottamaan velkaa vähintään 10 miljardin euroa vuosittain ensi hallituskaudella kattaakseen menot.

Näin ei voida jatkaa. Valtionvarainministeriön mukaan tilanne on vakava ja nopeasti heikentynyt. Valtionvarainministeriön mukaan uhkana on, että valtio ei saisi lainaa menoihinsa. Talous pitää saada kuntoon, jotta hyvinvointiyhteiskunta ei romahda.

Suuria vaalilupauksia ei pitäisi antaa, koska uhkana on, että niitä ei tässä taloustilanteessa voida toteuttaa. Tulevina vuosina olisikin tärkeä vahvistaa julkisen talouden kestävyyttä, jotta Suomella olisi riittävät valmiudet kohdata uusi mahdollinen negatiivinen talouden sokki. Nykyisten päättäjien pitää huolehtia, etteivät he jätä lapsille ja lapsenlapsille ylivelkaantunutta valtiota

Yrittäjyys, työllisyys, palvelut, tiestö ja luonnon puhtaus Lapissa

Lapin edustajana ajaisin sitkeästi Lapin ihmisten etuja ja Lapille elintärkeitä asioita. Lapin erityisolosuhteet otettava huomioon. Lappi tarvitsee lisää keskisuuria yrityksiä ja työpaikkoja. Yritykset tarvitsevat osaajia, joten koulutus ja Lapin yliopisto ovat elintärkeitä Lapin kehitykselle.

Uskon, että Lapin luonnon puhtaus on meille kaikille Lapin asukkaille tärkeää. Kalastajille, metsästäjille, patikoitsijoille, marjastajille, matkailijoille jne. Tasapainosta elinkeinojen ja Lapin herkän luonnon välillä huolehdittava luontoa saastuttamatta.

Valtion tukien ja verotuksen keinoin tuettava Lapin asukkaita ja Lapin asuttuna pysymistä, mikä on turvallisuuden kannaltakin tärkeää.

Lapissa voitaisiin soveltaa Norjan mallia, jonka mukaan Suomen ja Lapin syrjäseutuja voitaisiin tukea seuraavin keinoin: verohuojennus palkasta, opintolainasta annetaan anteeksi harvaan asutulle seudulle töihin muuttavalle, työnantajamaksut poistetaan ja syrjäseutulisä maksettaisiin valtion ja kuntien virkamiehille.

Kestävät perustukset koulutukselle ja vanhusten hoivalle

Väestö vähenee Lapin kunnssa ja ikäluokat pienee. Nuorten koulutuksesta on huolehdittava. Samoin vanhusten hoivasta ja huolenpidosta. Yhdenvertainen kohtelu Lapin asukkaille!