18

Antti Ollikainen

Oulun vaalipiiri, Kempele
järjestö- ja kuntakoordinaattori, tradenomi, 43

Ollikaisen Antti tässä terve!

Keskustapuoluetta, keskustalaista ajattelutapaa ja vahvoja keskustalaisia vaikuttajia tarvitaan myös tulevaisuudessa. Menestyäkseen Suomi tarvitsee koko laajan maan osaamisen ja vahvuudet käyttöön. Viimevuodet ovat vahvistaneet erityisesti omavaraisuuden merkitystä, niin energian- kuin ruuantuotannossakin. Nämä kaikki ovat asioita, joita olemme yhdessä ajaneet koko puolueemme historian ajan. Nyt tarvitsemme kuitenkin ryhtiliikkeen ja uuden strategian, jotta myös tulevilla sukupolvilla on turvaa ja hyvinvointia. Yrittäjyyttä tulee edistää ja työllisyyttä vahvistaa kaikin käytettävissä olevin keinoin. Julkinen talous on saatava kestävälle pohjalle ja velkaantumiskierteestä on löydettävä tie hallitusti ulos.

Tämä kaikki on mahdollista, mutta vain yhdessä!

Antti pähkinänkuorressa:
- Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tulevaisuuslautakunnan puheenjohtaja, aluevaltuutettu
- Kempeleen kunnanhallituksen puheenjohtaja vuodesta 2015
- Kunnanvaltuutettu vuodesta 2001
- Töissä järjestö- ja kuntakoordinaattorina
- Tärkeimmät arvoni ovat oikeudenmukaisuus, toisten ihmisten kunnioittaminen ja paikallisuus
- Harrastuksina karting, hiihto, koirien kanssa ulkoilu ja monipuolinen kulttuuri

Vaaliteemat

Omavarainen ja turvallinen Suomi

Tärkein tehtävämme tässä ajassa on varmistaa Suomen ja suomalaisten turvallisuus. Meidän tulee jatkossa olla omavaraisia, niin ruuan kuin energian suhteen. Meidän tulee edistää Pohjois-Suomen hankkeita, jotka vahvistavat koko Suomen turvallisuutta ja tuovat hyvinvointia sekä elinvoimaa alueellemme. Koko Suomesta huolehtiminen on huolehtimista myös turvallisuudesta ja omavaraisuudesta.

Talous kuntoon - Yrityksiä, yrittäjiä ja työtä lisää

Jotta tulevilla sukupolvillakin olisi hyvinvointi yhteiskunta, meidän täytyy saada velkaantuminen taitettua. Kasvu ja yrittäjyys ovat siihen parhaita lääkkeitä ja niiden lisäksi tarvitaan viisaita päätöksiä uudistusten suhteen. Suomi nousee osaamisella. Puretaan byrokratiaa ja hallintoa. Luodaan lisää yrityksiä sekä työtä ja tekijöitä. Tehdään sosiaali- ja työttömyysturvauudistus, mikä kannustaa työhön. Työn vastaanottaminen täytyy olla aina kannattavampi vaihtoehto kuin jäädä kotiin.

Lähipalvelut ja paikallisuus

Hyvinvointi tulee nostaa keskiöön. Lähipalveluiden kehittäminen niin, että ikäihmiset saavat parhaan mahdollisen hoivan ja lapset parhaan mahdollisen opetuksen sekä hyvinvoinnin.