14

Lauri Nikula

Oulun vaalipiiri, Oulu
vanhempi rikoskonstaapeli, nettipoliisi, 40

Poliisi ja perheenisä Oulusta, asun Kiimingissä haja-alueella, mutta viihdyn erinomaisesti myös kaupunkiympäristössä. Monipuolinen kokemus politiikasta, elämästä ja poliisin työstä. Olen myös aktiivinen metsänomistaja, metsästäjä ja tykkään muutenkin liikkua eri tavoin luonnossa.

Vaaliteemat

Turvallisuus

Tärkeimpänä isänmaan vahva puolustus ja Nato-jäsenyys.

Turvallisuusviranomaisten resurssit ja toimintakyky ja -mahdollisuudet on turvattava. Poliisin tulee olla lähellä koko Suomessa, tarvitsemme maakunnissa itsenäiset poliisilaitokset ja paikallisia ratkaisuja. Poliisien määrää on lisättävä ja rahoituskausi saatava vähintään hallituskauden mittaiseksi. Viranomaisten tiedonvaihtoa on helpotettava ja parannettava. Yksilön oikeus ei saa estää yleisen järjestyksen ja turvallisuuden toteutumista. Tarvitsemme monipuolisia yhteisiä ratkaisuja moniviranomaistoimin nuorisorikollisuuden ja esim. jengiytymisen taklaamiseen. Tarvitaan kovempia rangaistuksia ja jämeriä toimia poliisilta, mutta myös sosiaalitoimelta, mutta myös lainsäädännön kehittämistä toimivammaksi ja mahdollistavaksi. Hyvinvointialueiden pitää havahtua rooliinsa esim. lastensuojelutoimissa, toimintamalleja tulee yhtenäistää. Arjen digiturvallisuus haastaa yhteisöjä, yrityksiä, eri ikäiset ihmisiä, koteja ja kouluja. Tarvitaan ymmärrystä uudesta toimintaympäristöstä ja sen vaatimasta lainsäädäntöuudistuksista. Huoltovarmuudesta on huolehdittava. Se tarkoittaa toimivia yhteyksiä maitse ja meritse sekä kotimaista ruoan- ja energiantuotantoa. Koko Suomen elinvoimaisuus parantaa Suomen kansallista turvallisuutta. Maaseutua ja kaupunkeja on kehitettävä rinnakkain ja ilman vastakkainasettelua.

Kodit ja perheet

Jokainen koti ja jokainen perhe on yhteiskunnan tärkein yksikkö. Olipa se ison perheen koti tai yhden ihmisen koti.
Perheen ja kodin hyvinvoinnista tulee huolehtia riittävän varhain, jotta ongelmia ei pääse syntymään. Luodaan toimiva malli perheiden varhaiseen auttamiseen koko Suomessa.
Kun kodit voi hyvin, koko yhteiskunta voi hyvin.

Rakennetaan lapsi- ja perhemyönteistä Suomea. Luodaan kannusteita, jotka voisivat lisätä syntyvyyttä. Edistetään perhemyönteisyyttä työmarkkinoilla.

Kouluihin työrauha takaisin. On löydettävä ratkaisuja lasten ja nuorten lisääntyvään pahoinvointiin sekä väkivaltaan. Tarvitaan kansallinen selvitys. Miten vaikuttaa digitaalisuuden voimakas lisääntyminen? Entäpä paljon puhuttu inkluusio, mikä sen merkitys on? Kuritusväkivaltainen kasvatuskulttuuri on onneksi taaksejäänyttä aikaa, mutta onko vapaudessa menty liian pitkälle? On kodin tehtävä asettaa rajat lapselle ja opettaa kunnioittamaan toisia ja etenkin vastuussa olevia aikuisia. Kodin ja vanhempien täytyy tukea opettajan onnistumista tehtävässään ja toisinpäin.
Tarvitaan jämerää ja napakkaa, mutta rakastavaa vanhemmuutta.

Viime vuodet yhteiskunnan viesti kasvattajille on ollut väärä. Pitää rohkaista ja antaa keinoja sekä eväitä vanhemmuuteen ja kasvattamiseen. Sama tilanne kouluissa ja lastensuojelulaitoksissa. Rohkaistaan ja kannustetaan kasvatuksen ammattilaisia, ei vaikeuteta heidän työtään. Uudistetaan lastensuojelulaki.

Vahva ja kestävä Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomi tarjoaa kasvua ja turvallisuutta koko Suomelle. Pohjoisessa on useiden miljardien investointipotentiaali, vihreä siirtymä painottuu vahvasti Pohjois-Suomeen. Pohjoisen metsät, mineraalit ja energiantuotanto ovat keskiössä. Pohjoisen investoinnit tarjoavat toteutuessaan työtä, toimeentuloa ja talouskasvua koko Suomelle. Pohjoiseen investoimalla viedään eteenpäin Suomen energiaomavaraisuutta, teollisuutta, yrittäjyyttä ja suomalaista työtä. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ääntä on vahvistettava kansallisessa päätöksenteossa!

Pohjoisen geopoliittinen tilanne on muuttunut. Nato-jäsenyyden myötä Pohjois-Suomen asema muuttuu yhtä tärkeämmäksi. Pohjoinen tarjoaa huoltovarmuutta, sillä maayhteys länteen on pohjoisen kautta. Toimivat raide- ja maantieyhteydet ovat elinkeinoelämän, turvallisuuden ja pohjoisen kilpailukyvyn kannalta elintärkeitä. Kaksoisraide on rakennettava Oulusta Ylivieskaan saakka. Yhteistyötä Ruotsin ja Norjan kanssa on tiivistettävä niin turvallisuudessa kuin elinkeinoissakin.

Oulu on koko Suomen innovaatiokeskittymä ja koulukaupunki. Oulun yliopisto, ammattikorkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset kouluttavat tulevaisuuden tekijöitä. Pohjoinen tarjoaa tilaa elää jokaiselle oman näköistä elämää. Pohjois-Suomessa jokainen voi valita elämänsä suunnan, opiskella, perheellistyä, tehdä työtä ja yrittää.