17

Liisa Ojantakanen

Oulun vaalipiiri, Siikalatva
maa- ja metsätalousyrittäjä, agrologi AMK, 47

Uutta virtaa eduskuntaan!
Olen maanläheinen ja rohkea perheen äiti ja yrittäjä Siikalatvan Rantsilasta. Perheeseeni kuuluu aviomies Jukka ja neljä kouluikäistä poikaa. Koulutukseltani olen agrologi, AMK ja restaurointiartesaani. Sydäntäni lähellä on paikallisyhteisöjen kehittäminen, joten olen toiminut alueiden kehittämistehtävissä vajaan kymmenen vuotta ennen yrittäjyyttä. Työkokemusta minulla on usean maakunnan alueelta. Olen kunnanhallituksessa ja maakuntavaltuuston ryhmäpuheenjohtajana.

Lapsuuteni lempiaine koulussa oli maantieto ja yhteiskuntaoppi. Nämä innoittivat minut kehittämään itseäni kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa sekä töissä eri maissa mm. Iso-Britanniassa, Sveitsissä, Uudessa-Seelannissa ja Usa:ssa. Tavoittelen kansanedustajuutta eli kansalaisten asioiden hoitoa. Minulle tärkeitä arvoja ovat rehellisyys, reiluus, yhteistyöhalu, inhimillisyys, naisten ja miesten tasa-arvo, erilaisten ihmisten ja ympäristön kunnioittaminen. Harrastan järjestötoimintaa, yksinlaulua, hiihtoa ja tanssia. Pidetään kaikki mukana.

#juureva maakunnan ääni.

Vaaliteemat

Kotimainen tuotanto - huoltovarma isänmaa

Omavarainen ruoan, lämmön ja sähköntuotanto ovat elintärkeitä asioita puhtaan veden lisäksi. Kotimaisen tuotannon varmistaminen tuo meille perusturvaa maailman myllerryksissä ja takaa samalla elinvoimaa joka puolelle Suomea. Varmistetaan näille parhaat edellytykset. Huoltovarmuuteen kuuluu myös toimiva infra ja liikkumisen mahdollisuudet. Maataloustuotannon, metsätalouden ja yrittäjyyden edellytysten turvaaminen on tärkeä elinkeinokysymys. Ilman näitä ei ole jalostusta eikä työtä sadoille tuhansille suomalaisille.

Koti ja koulut - tulevaisuuden turva

Kaikki lähtee kotoa. Turvallinen ja tasapainoinen koti on paras tae ihmisen myöhempään hyvään elämään. Vanhemmuuden tukeminen ns. matalan kynnyksen vanhemmuusneuvolan tai muun vertaistuen avulla olisi tärkeää. Monilla perheillä ei ole turvaverkkoja lähellä. Laadukas varhaiskasvatus, kannustava koulu ja nuorta riittävästi tukeva ja ohjaava ammatti- että korkeakoulutus tukee kasvua nuoreen aikuisuuteen ja haaveammattiin. Liika itseohjautuvuus ei sovi kasvavan ihmisen aivoille. Keskitytään oppimiseen, opettamiseen ja sitä kautta työrauhan säilyttämiseen ja perusasioihin hyvässä yhteistyössä kotien ja koulujen välillä.

Terve talous - hyvinvoivat kansalaiset

Tarvitsemme tervettä talouden hoitoa, jotta meillä on varaa huolehtia kaikista kansalaisistamme yksineläjistä perheisiin, nuoriin, työikäisiin ja ikäihmisiin. Kun kuntien että valtion talous työllisyyden lisäksi pidetään vakaalla pohjalla, meillä on varaa panostaa parempiin lähi- ja peruspalveluihin. Yksinasuvien kotitalousvähennyksen korottaminen tulevaisuudessa auttaa asumiskustannusten hillitsemisessä.

Kaksoiskuntalaisuuden mahdollistaminen lisää joustavuutta työelämään, liikkumiseen ja haaveisiin väljemmästä asumisesta. Alueiden välistä epätasa-arvoa on pyrittävä hillitsemään maan, että kaupunkien sisällä. Mitä demokraattisempi yhteiskunta, sitä vakaammat ja onnellisemmat ihmiset.