8

Mikko Kinnunen

Oulun vaalipiiri, Reisjärvi
TM, 56

Olen 55-vuotias reisjärvinen kansanedustaja ja kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja. Koulutukseltani olen teologian maisteri, uskonnon ja psykologian opettaja, pappi, rehtori ja erityisopettaja. Sotilasarvoni on reservin kapteeni. Harrastan kirjoittamista, liikuntaa ja puutarhanhoitoa. Minulla on seitsemän lasta ja kahdeksan lastenlasta.

Haluan, että kaikilla suomalaisilla on hyvät mahdollisuudet elää, perustaa perhe, kasvattaa lapsia, tehdä työtä, yrittää ja harrastaa. Valintani Keskusta on ratkaisuhakuinen ja maltillinen sydämen sivistyksen puolue, joka kokoaa ja kantaa vastuuta. Toimin eduskuntaryhmän varapuheenjohtajana.

Hoidan sivistyspoliitikkona yhteisiä asioita monella tasolla, lähimpänä ruohonjuurta koulutuskeskus Jedun valtuustossa. Eduskunnassa olen sivistys- ja perustuslakivaliokuntien jäsen sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsen. Pohjoismaiden neuvostossa toimin Suomen edustajana osaamisen ja kulttuurin valiokunnassa sekä Euroopan neuvostossa sen kulttuurikomiteassa.

Vaaliteemat

Tuetaan yritteliäisyyttä

Suomi tarvitsee aktiivisia kansalaisia. Autetaan lapsia ja nuoria tunnistamaan vahvuutensa ja etenemään kohti unelmia. Annetaan tilaa onnistua ja epäonnistua. Kouluihin tarvitaan riittävästi kannustavia aikuisia. Vahvistetaan yrittäjyyskasvatusta eskarista yliopistoon. Luodaan siihen valmentavaa opettajankoulutusta. Satsataan korkeakoulutukseen, tutkimukseen ja kehittämiseen. Yrittäjien olosuhteita tulee kehittää niin, että yhä useampi rohkaistuu yrittämään. Yritysten verotusta ei tule nostaa.

Vahvistetaan sydämen sivistystä

Tarvitsemme luottamusta ja sydämen sivistystä vahvistavia tekoja. Nostetaan lapsilisiä. Lisätään matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja kouluihin ja perhekeskuksiin. Kehitetään naapuriapua. Laitetaan peruskoulu ja koko koulupolku kuntoon. Opitaan perustaidot kunnolla. Autetaan ihmisiä huolehtimaan itsestään ja toisistaan. Sydämen sivistyneessä ja yhteisöllisessä Suomessa niin perheellisillä kuin yksin asuvilla on hyvä opiskella, tehdä työtä, yrittää, tavoitella unelmia. Pidetään kaikki mukana.

Luodaan vakautta

Lujitetaan luottamusta, yhteiskuntamme perustaa. Pidetään koko maa asuttuna. Se on osa turvallisuutta. Huolehditaan arjen palveluista ja lähikouluista läpi Suomen. Taataan lailla viljelijöille toimiva markkina. Viljellään ja varjellaan. Vahvistetaan edelleen kansalaisten henkistä kestokykyä ja maanpuolustustahtoa, Puolustusvoimia ja järjestöjen työtä. Pidetään asepalveluksesta ja osaavasta reservistä huolta myös Nato-Suomessa. Toteutetaan koko ikäluokan kutsunnat, lisätään kertausharjoituksia.