19

Milla Veteläinen

Oulun vaalipiiri, Suomussalmi
yhteiskuntatieteiden ylioppilas, 21

Olen Veteläisen Milla, 21-vuotias yhteiskuntatieteiden ylioppilas. Johdan kotikunnassani Suomussalmella valtuustoa, ja toimin aluevaltuutettuna Kainuussa. Sielultani olen pohjoisen puolenpitäjä – olen nähnyt sen vaikuttamistasot niin opiskelijakuntien, paikallispolitiikan kuin valtakunnallisenkin tason politiikan kautta, eri järjestöjen ja puoluevalintani silmin.

Eduskuntavaaleissa 2023 päätetään jälleen Suomen tulevaisuudensuunta. Tarvitsemme nyt syväluotaavaa näkemystä pinnallisuuden sijaan. Pyrin eduskuntaan, koska mielestäni ansaitsemme valoisan, tulevaisuususkoisen huomisen.

Vaaliteemat

Tarvitsemme sivistystä

Koulutuksen avulla luomme mahdollisuuksia kehitykseen ja maan kestävään kasvuun. Suomalainen koulutus on maailmalla arvostettua ja korkealaatuista. Samalla oppimistuloksemme ovat heikentyneet viime vuosina: tähän on saatava korjausliike. On lapsen ja nuoren etu, että hän saa koulutuksen polulta hyvät eväät elämään. Oppiminen on myös elämänpituinen matka - emme saa väheksyä sydämensivistystä, joka kantaa ylisukupolvisesti.

Meillä on vastuu tulevasta

Ympäristön kestävä käyttö on niin sosiaalinen, taloudellinen kuin oikeudenmukaisuudenkin kysymys. Vastuumme on huolehtia luonnosta niin, että seuraavatkin sukupolvet saavat siitä nauttia.

Tasa-arvo hyödyttää jokaista

Tasa-arvo toteutuu monella tapaa maassamme, mutta ryhtiliikkeelle on sijaa. Meillä ei ole varaa siihen, että ihmiset ja alueet eriintyvät toisistaan. Tasa-arvoisessa Suomessa jokaiselle luodaan mahdollisuuksia parempaan huomiseen.