16

Olga Oinas-Panuma

Oulun vaalipiiri, Pudasjärvi
Toimittaja, HuK, 24

Olen Olga Oinas-Panuma, Pudasjärven Panumalta ponnistava viestinnän ammattilainen ja toimittaja. Olen maisterivaiheen suomen kielen opiskelija. Lisäksi opiskelen politiikkatieteitä. Olen ehdolla eduskuntavaaleissa, koska uskon Pohjois-Suomeen, jossa katsotaan rohkeasti tulevaisuuteen. Minulle sydämen asioita ovat alueellinen tasapaino, kohtuullisuus ja ympäristöasiat.Olen tehnyt politiikkaa ja vaikuttamistyötä koko ikäni. Tällä hetkellä toimin Pudasjärven kaupunginvaltuuston puheenjohtajana sekä valtuutettuna ja tulevaisuuslautakunnan jäsenenä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Lisäksi puheenjohdan Kuntaliiton pienten kuntien neuvottelukuntaa, jonka alle kuuluvat kaikki Suomen alle 10 000 asukkaan kunnat.Ennen kaikkea olen monipaikkainen ihminen, joka tuntee niin kaupungin kuin maaseudun mahdollisuudet ja haasteet. Vapaa-ajalla tykkään kulkea metsässä, hoitaa eläimiäni ja tehdä käsitöitä. Haluan tuoda päätöksentekoon uskoa tulevaisuuteen, nuorekasta näkökulmaa maakunnasta ja toisiamme kunnioittavaa keskustelukulttuuria.

Vaaliteemat

Alueellinen tasapaino

Alueellinen tasapaino on sydämenasiani. Haluan tehdä töitä sen eteen, että jokaisella on mahdollisuus asua, elää ja yrittää siellä, missä itse parhaaksi kokee. Kaupungin sykkeessä, taajaman vilskeessä, maaseudun rauhassa tai monessa paikassa. Ihmisen pitää voida rakentaa juuret sinne, minne haluaa.

Vahva Pohjois-Suomi tarvitsee menestyviä ja kasvavia kaupunkeja ja maakuntakeskus tarvitsee menestyäkseen elinvoimaisia kuntia. Pohjois-Suomi tarvitsee entistä enemmän yrityksiä ja yhä vahvempaa koulutusta kaikilla asteilla. Matkailu on kasvava ja tärkeä vientituote nyt ja tulevaisuudessa. Hybridityö ja monipaikkaisuus ovat tulevaisuuden pohjoista. Palveluitten, puhuttiinpa koulusta tai terveydenhuollosta, pitää olla toimivia ja riittävän lähellä.

Jotta Pohjois-Suomi voi kehittyä teiden, rautateiden, tietoliikenneyhteyksien ja lentokenttien pitää olla kunnossa. Haaveilen kaksoisraiteesta Ouluun, Haaparantaan ja siitä merelle. Kyse on koko maan turvallisuudesta ja elinvoiman lisäämisestä. Tämä tavoite tarvitsee Pohjoismaista yhteistyötä.

Alueelliseen tasapainoon kuuluu olennaisesti kansallisvarallisuutemme. Haluan tehdä töitä sen eteen, että maakunnassa tuotettavista asioista, puhuttiinpa sitten metsäteollisuudesta tai tuulivoimasta, jäisi entistä enemmän rahaa ja hyvinvointia maakuntiin.

Syvä vihreys

Luonnossa ja luonnosta eläneenä ja kasvaneena terve luonto ja ympäristö ovat minulle äärimmäisen tärkeitä arvoja. Kotimaa ja synnyinseutu pitää jättää tulevalle sukupolvelle parempana kuin se on meille annettu. Haluan tehdä ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa, joka ei kurjista arkea mutta parantaa tulevaisuutta. Kyse on kohtuullisuudesta ja kestävyydestä, kulutustottumuksista, omavaraisuudesta, biotaloudesta, uusiutuvasta energiasta ja kotimaisesta puhtaasta ruoasta.

Kammoksun pikamuotia, kerskakulutusta ja haluankin omilla toimillani parantaa ihmisten mahdollisuutta tehdä ympäristön kannalta kestäviä valintoja arkipäiväisessä elämässään. Tärkeimpiä ympäristötekoja omassa arjessani ovat kierrättäminen ja lähiruoka. Hoidan myös viittäkymmentä maisemanhoitajalammasta, joiden päätyö on pelastaa katoavia lajeja ja parantaa luonnon monimuotoisuutta laiduntamalla.

Hyvinvointi

Haluan edistää tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa, ihmisten välistä yhdenvertaisuutta ja ajattelen, että yhteiskunnalliset asiat kuuluvat kaikille.

Kaiken ikäisten kokonaisvaltainen hyvinvointi on erittäin tärkeää. Ihmisiä pitää kannustaa omaan aktiivisuuteen, mutta apua pitää olla saatavilla silloin, kun sitä tarvitsee. Työn teon täytyy olla kannattavaa, tekipä töitä sitten kolme tai viisi päivää viikossa.

Ruetaan selättämään ikäihmisten yksinäisyys, annetaan nuorille ja perheille tukea ennaltaehkäisevästi ja silloin, kun he sitä tarvitsevat. Jokaisella pitää olla mahdollisuus kouluttautua ja sivistää itseänsä koko elämänsä ajan. Inhimillisyyskäsitykseni lähtee siitä, että jokainen ihminen on saman arvoinen ja jokaisella ihmisellä pitää olla samanlaiset mahdollisuudet elää onnellinen ja tasapainoinen elämä. Ei jätetä heikompia oman onnensa nojaan ja tuetaan myös heitä, joilla on menestyksen avaimet käsissään.