3

Pekka Aittakumpu

Oulun vaalipiiri, Oulu
kansanedustaja, pastori, 42

Olen keskustalainen, koska keskusta edustaa vapaan kansan suoraa tietä. Keskusta ei ole vasemmalla eikä oikealla.

Keskustalaisuuteen kuuluvat kestävät perusarvot, jotka antavat vahvan perustan hoitaa yhteisiä asioita. Näitä arvoja ovat esimerkiksi oikeudenmukaisuus, ahkeruus, rehellisyys ja köyhän asian ajaminen.

Yhdessä voimme rakentaa isänmaata, jossa kaikista pidetään huolta. Keskustan pitkästä linjasta tulee pitää kiinni.

Vaaliteemat

Läheiset

Elämä alkaa pienestä. Lasten ja perheiden tukeminen hyödyttää koko isänmaata.

On huomioitava myös, että yhä useampi suomalainen asuu yksin. Heidän kotitalousvähennystään tulee korottaa.

Pidetään yhdessä heikoimmassa asemassa olevista huolta. Suomen tulee olla hyvä maa kaikille vauvasta vaariin ja muksusta mummoon.

Turvallisuus

Suomen puolustuskyky tulee pitää iskussa. Sillä on ennaltaehkäisevä ja vakauttava vaikutus.

Vahva valtiontalous on osa huoltovarmuutta. Päätösten on tuettava yrittäjyyttä ja työntekoa koko Suomessa. Pidetään koko maa elinvoimaisena.

Laadukas koulutus antaa pohjan maan vakaudelle ja pärjäämiselle.

Omavaraisuus

Suomi päättää itse metsiensä käytöstä. Puhtaat vedet ja ilma ovat maamme rikkaus. Maataloutta edistämällä turvaamme omavaraisuutta.

Kotimainen kestävä energia vahvistaa huoltovarmuutta ja suojelee ympäristöä.