5

Teuvo Hatva

Oulun vaalipiiri, Kajaani
yrittäjä, HTM, 55

Olen 54-vuotias hallintotieteiden maisteri Kajaanista. Tällä hetkellä toimin puoliksi Kajaanin kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja toisen puolen työelämästäni vie maa- ja metsätalous. Muita poliittisia luottamustehtäviä ovat mm. Kainuun hyvinvointialueen valtuuston jäsenyys, Kainuun maakuntavaltuuston jäsenyys ja Euroopan neuvoston aluekamarin varapuheenjohtajuus. Politiikan ulkopuolisista luottamustehtävistä merkittävin on Metsäliitto osuuskunnan hallintoneuvoston jäsenyys.

Vaaliteemat

TYÖTÄ!

Muotitermein sanottuna pohjoinen on uusi musta, eli Pohjois-Suomen mahdollisuudet saada merkittäviä investointeja teollisuuteen, energiasektoriin, matkailuun, kaivoksiin ja IT-sektoriin jo menossa olevien metsä- ja sahateollisuuden investointien lisäksi. Pohjois-Ruotsissa on jo menossa yli 160 miljardin euron investoinnit ja Suomen puolella mahdollisuudet ovat vähintään yhtä hyvät. Lähivuosina on odotettavissa uusia yrittämisen ja työn tekemisen mahdollisuuksia sekä yksityisellä että julkisella sektorilla niin omille kansalaisille kuin maahan muuttajille.

TURVAA!

Tämän vuoden alusta hyvinvointialueet ovat aloittaneet terveyden, sairaanhoidon ja pelastuspalvelujen käytännön järjestämisvastuussa. Esimerkiksi Kainuussa hallintorakenne ei juurikaan muutu ja päähuomio on budjetin ja työntekijöiden riittävyydessä palvelujen tarvitsijoille.
Huoltovarmuus maataloustuotteiden, energian riittävyydessä, liikenneväylien kunnossapidossa ja sotilaallisen varautumisen varmistamisessa on ensiarvoisen tärkeää, kuten viime vuosien aikana on havaittu.
Toimenpiteitä: Maataloustuotannon edellytykset turvattava.
NATO-jäsenyyden ratifiointi eduskunnassa.
Riittävä rahoitus ja työvoiman mitoitus hyvinvointialueille.
Kotimaisen energiatuotannon varmistaminen, turve huoltovarmuuspolttoaineeksi.

TOIVOA!

Suomi on pidettävä elämisen ja puolustamisen arvoisena maana kaikille kansalaisille. Tasa-arvon ja demokratian suurin merkitys on ollut mahdollisuudesta ponnistella oman hyvinvoinnin eteen ja siitä kumpuava yhteisvastuu. Tätä yhteishenkeä ei Suomessa saa menettää ja siksi alueellinen tasa-arvo, tasapuoliset koulutusmahdollisuudet ja heikommista huolen pitäminen ovat edelleen politiikan kovaa ydintä.
Toimenpiteitä: Perheille apua silloin kun sitä tarvitaan.
Yliopistotasoista koulutusta joka maakuntaan.
Aluepolitiikalla samat mahdollisuudet koko Suomeen.